You are here

Aktuelt planteværn - Maj 2014

Plantebeskyttelse
01.04.2015

Det er flotte rapsmarker vi ser i år! De er værd at beskytte!!!

De mange dage med nedbør i den seneste uge giver ideelle betingelser for udvikling af svampeangreb i vinterrapsen. Her ved afsluttende blomstring og ca. 2 måneder frem indtil høst, vil en svampesprøjtning der beskytter skulperne og bladmassen være effektiv og sikre udbyttet.  

Amistar har god effekt overfor alle relevante sygdomme i raps og i særdeleshed overfor skulpesvamp (Alternaria). Skulpesvampen har i år ideelle betingelser, da den netop etablerer sig i lune og regnfulde perioder ved afsluttende blomstring. 

Anbefaling: 0,4 l/ha Amistar (sørg for god dækning - anvend 200 ltr. vand/ha) 
 

  • Sikrer bred effekt mod de svampe som angriber skulperne
  • Sikrer at flere skulper udvikles og sætter frø
  • Modvirker at skulper springer op pga. svampeangreb
  • Giver mere ensartet modning og kvalitet – mindre spild i marken
  • Højere merudbytter med øget olieindhold – giver længere tid til frøindlejring
     

Endnu en gang viste Landsforsøgene (2013) at Amistar-løsninger giver de højeste merudbytter i vinterraps. Hvis der findes skulpesnudebiller eller skulpegalmyg kan 0,2 kg/ha Karate iblandes.

Majsen tåler ikke konkurrence 
 
Mange majsmarker er nu fremspiret og ligeså er ukrudtet. Callisto har særdeles bred ukrudtseffekt og sikrer at majsen kan vokse uden konkurrence. 

1.Sprøjtning: 0,5 - 0,75 l/ha Callisto 
Højeste dosering anvendes når der er mange, store ærenpris, når ukrudtstrykket generelt er stort eller når bladene har et øget vokslag, Ved forekomst af storkenæb blandes med Harmony eller MaisTer 
2.Sprøjtning: 0,5 l/ha Callisto + MaisTer 
Anden sprøjtning følger 10-14 dage senere på nyt ukrudt. Callisto sikrer også god effekt på rodkrudt som grå bynke, tidsler og spildkartofler. Til bekæmpelse af græsser med 3-4 blade anvendes MaisTer.
 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at vide mere om planteværn. 

Med venlig hilsen 
Syngenta Crop Protection A/S 

Martin Clausen 
24 47 84 02 

Henrik Ryberg 
30 47 05 64