Aktuelt planteværn maj | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Aktuelt planteværn maj

Nyhed - Plantebeskyttelse
11.04.2015

Aktuelt i majs 

Høst gevinsten ved ukrudtsbekæmpelse

Med varme og nedbør den sidste uge er majsen mange steder spiret frem, og ligeså er ukrudtet. Bekæmp ukrudt 1. gang når det har 1-2 løvblade. Morgensprøjtning på ’friske’ planter er bedst.

Callisto® er særdeles effektiv mod en lang række ukrudtsarter, herunder pileurter, kamiller, sort natskygge, burresnerre og ærenpris. Callisto har også god effekt overfor problemarter som grå bynke, tidsler, gul okseøje og hanespore.
 
Anbefaling 1. sprøjtning: 0,5 - 0,75 l/ha Callisto + Harmony SX® / Fighter® / MaisTer®
 
Blandinger med Fighter eller Harmony SX anvendes ved mange storkenæb (bemærk nye restriktioner med Harmony SX). 0,75 l/ha Callisto anvendes ved mange og store ærenpris og ved generelt stort ukrudtstryk.
10-14 dage senere følges op på nyt ukrudt. Græsser med 3-4 blade bekæmpes med MaisTer.      
 
Med Callisto i 2. sprøjtning sikres renere marker hele sæsonen!
 
Anbefaling 2. sprøjtning: 0,5 l/ha Callisto + MaisTer
 
Amistar® giver merudbytte i vinterraps
Rapsen er mange steder i blomst. Hvis der kommer nedbør under og efter blomstring øges risikoen for svampeangreb. Knoldbægersvamp og skulpesvamp kan give store udbyttetab og forringe frøkvaliteten i vinterraps.
Løsninger baseret på Amistar + Folicur® / Orius® har givet de højeste nettoudbytter gennem mange års forsøg.
 
Svampesprøjtning med Amistar + Folicur / Orius sikrer en række fordele:
 

  • Mere ensartet modning og dermed mindre spild
  • Højere merudbytter med øget olieindhold og en bedre kvalitet
  • Amistar fordeler sig systemisk i planten og giver langtidseffekt (forebygger mod skulpesvamp)
  • Bedste effekt opnås ved behandling i fuld blomst

 
Anbefaling: 0,35 l/ha Amistar + 0,35 l/ha Folicur / 0,5 l/ha Orius ved fuld blomst.
 
Moddus i frøgræs og korn – større udbytte og mindre høstbesvær
Moddus sikrer bedre forsyning af vand og næringsstoffer, og giver større udbytte og mindre høstbesvær. Med Moddus får du et langt sprøjtevindue i frøgræs, hvorved produktet lovligt kan anvendes i en længere periode end konkurrerende produkter.
 
Anbefaling rødsvingel og rajgræs: 0,4 – 0,8 l/ha Moddus frem til skridning
Anbefaling hvede: 0,2 l Moddus + 0,5 l CCC i stadie 30-31


Har du spørgsmål til aktuel planteværn, kontakt: 

Martin ClausenMartin Clausen
Martin Clausen
Mobil: 24 47 84 02
[email protected]