Danmark

You are here

Vær opmærksom på lys bladplet i rapsen – der er kraftige angreb i dette forår

11.03.2020

Der er er fundet meget lys bladplet i dette forår - så ud og kig i dine marker!

Lys bladplet trives nemlig bedst i milde vintre samt ved fugtige forhold både efterår, vinter og forår – derfor er der ekstra fokus på evt. angreb i år, især hvis det fugtige vejr forsætter.

Kendetegnene for lys bladplet er de mange små hvide spots (sporehober) der kan ses omkring pletterne (se billede). Lys bladplet kan forveksles med andre sygdomme. Hvis man er i tvivl, kan man med fordel tage nogle afklippede blade og ligge dem i en let fugtig pose, og placere denne ved stuetemperatur i nogle dage (2-3 dage). Det kan få de hvide spots (punkter) til at blive mere synlige. Er man i tvivl om symptomerne på lys bladplet, kan man også indsende blad prøver til Seges.

I UK betragtes lys bladplet som den mest betydende svampesygdom i vinterraps. I Danmark har lys bladplet indtil videre langt fra været så udbredt som i UK. De fleste danske landsforsøg har de senere år heller ikke vist rentable merudbytter for bekæmpelse af lys bladplet, grundet svage angreb eller fordi angrebene ikke har udviklet sig efterfølgende (tørt vejr kan få angrebene til at gå i stå). Den milde og fugtige vinter i Danmark minder imidlertid om forholdene i UK. Derfor bør du have ekstra opmærksomhed på lys bladplet i år. I Danmark kan udviklingen af lys bladplet og anbefalingerne til en evt. bekæmpelse (bekæmpelsestærskler) følges via. registreringsnettet, som udbydes gratis af Seges. 

I Danmark anbefales bekæmpelse fra vækststadie 31 (begyndende strækning) ved mindst 5 procent angrebne planter, så det er nemt at lave en optælling i dine marker. Det anbefales at alle marker gåes igennem nu, da der er fundet meget kraftige angreb på mange lokationer landet over.

Vi anbefaler 0,5 L/ha Prosaro eller 0,5 L/ha Folicur Xpert hvis du finder over 5 % angrebne planter. Bemærk at Prosaro kun kan anvendes, hvis der samtidig er angreb af andre svampe i marken. Anbefalingerne tager ikke højde for evt. tidligere/andre behandlinger (eksempelvis Folicur Xpert i efteråret). Vær opmærksom på regler og begrænsninger for triazol-holdige produkter. Læs altid etiketterne grundigt før brug.”

Bekæmpelsestærsklen er højere senere uden at der kan angives en nøjagtig værdi. Følg derfor med i nyhedsbrevene og anbefalingerne fra Seges.

Der kan være stor forskel på vinterrapssorternes modtagelighed overfor lys bladplet - noget vi hos Syngenta har stor fokus på. Vores sorter ligger generelt på linje med de andre sorter på det danske marked, hvad angår modtageligheden af lys bladplet. Har du sorten SY Alibaba vil vi dog anbefale, at du er ekstra opmærksom på forekomsten af lys bladplet og får bekæmpet sygdommen i de marker, hvor der er et bekæmpelsesbehov.

Vores nyere vinterrapssorter, herunder SY Iowa er sorter som bl.a. er kendetegnet ved at have en forbedret resistens overfor lys bladplet. Sorten SY Iowa udmærker sig ligeledes ved at have gode resistens egenskaber overfor Phoma. Hos Syngenta er vi meget optaget i at udvilke og udvælge sorter der i kraft af deres forbedrede resistens egenskaber overfor sygdomme som Phoma, Lys bladplet m.v. er med til at sikre dig det bedste udgangspunkt for en sund og højtydende vinterraps.

Lys bladplet i rapsLys bladplet i vinterraps. Bemærk de små hvide spots (punkter) rundt om selve pletten.

Safe Harvest logo

SY Iowa

SY Iowa med stærk skulpeopspringsresistens og gode dyrkningsegenskaber især under...

Safe Harvest logo

SY Alibaba

SY Alibaba har højeste udbytter ved stærke kålbrokangreb og er tidlig moden til høst...