Danmark

You are here

Sådan håndterer du bejdset majs

Nyhed - Udsæd
06.04.2020

Majs-sæsonen starter om lidt og det er vigtigt for os, at du kommer godt fra start. Vores bejdsning af majs-frøene skal sikre, at du får en høj og ensartet fremspiring, så afgrøden kommer godt i gang. Skader fra fugle og jordbårne sygdomme er nogle af de plager, som kan ødelægge etableringen og dermed reducere udbyttet. Med Syngentas majsfrø kan du tilvælge bejdsninger til både jordbårne sygdomme og fugleafskrækkelse - vi anvender markedets bedste løsninger mod de forskellige problemer.

Sikkerhed frem for alt

Sikkerhed for mennesker og miljøet har første prioritet. Derfor er det vigtigt at du behandler bejdset udsæd korrekt. Syngenta kører en kampagne, der hedder Aim for Zero Impact, der har til formål at øge sikkerheden ved brug af vores produkter. Vi har udviklet 5 gode råd til brug og håndtering af vores produkter:

  • Vær altid opmærksom og brug din sunde fornuft
  • Læs og forstå sikkerhedsanbefalingerne på produktet inden brug
  • Sørg for altid at vaske hænderne grundigt
  • Efterlad ikke tomme sække i naturen
  • Sørg for at vedligeholde dit udstyr
  • Brug altid egnet sikkerhedsudstyr
  • Pas på ved vask eller afblæsning af maskiner
     

Selvom vores hænder udgør en meget lille procentdel af hudens overflade, er det vores hænder, der har størst berøring med vores omgivelser. Beskyttelse af huden gælder både direkte og indirekte berøring. Det er derfor vigtigt for både egne og andres sikkerhed at benytte sikkerhedsudstyr og sørge for god hygiejne.