You are here

Nye regler på efterafgrøder – kan delvis afhjælpes med tidlig såning

Nyhed - Udsæd
18.06.2020

Med de nye skærpede areal krav til målrettet efterafgrøder, er det vigtigt at bruge de nye værktøjer, der foreligger. Fra i år er det igen muligt at etablere vinterhvede, vinterrug og vinterbyg, som er sået før den 7. september, til at tælle med som målrettet efterafgrøde. Reglerne til kommende efterår forbedret så tidlig sået vintersæd kan erstatte traditionelle efterafgrøder i forholdet 1:2, og derved reducere arealet med efterafgrøder, som er forholdsvis bes dyre at etablere. 

Tidlig såning

Tidlig såning øger samtidig udbytte-potentiale i afgrøder og sorter som er velegnet til dette formål. Vi har hos Syngenta udviklet Hybridvinterbyg sorter, som er særdeles velegnet til tidlig såning. Hybriderne har en krybende vækst i efteråret, med en god rodudvikling og med mange varmegrader i efteråret opnås en tilpas buskning. Hybridvinterbyg sorterne kan etableres med et lille planteantal ( 110 – 130 pl./m2), hvilket har vist sig i praksis at være tilstrækkeligt til at opnå 650 stk. aks til høst som er det optimale for topudbytte. En lang række konventionelle sorter af vinterbyg er ikke velegnet til tidlig såning, da de har en mere gejl vækst og kan ligefrem gå i leje i efteråret, hvis de etableres tidligt.

Tidlig såning af vintersæd kan give større udfordringer med nogle ukrudtsarter, herunder græsukrudt. Derfor er det vigtigt, at man kender sit ukrudt og derefter har en strategi klar på hvordan man får det bekæmpet i efteråret. Her er det vigtigt at vide, at Hybridbyg konkurrerer særdeles godt med græsukrudt, på grund af den meget vegetative og meget skyggende vækst. Ligeledes skal man være opmærksom på havrerødsot ved tidlig såning. Også her skal man have en strategi planlagt, specielt i lune efterår med perioder hvor dagstemperaturer er over 10 grader. Ofte vil der være behov for behandlinger med et effektiv lusemiddel ved to-& fire bladstadie. 

Hvad siger landmændene?:

Jeg har dyrket Hybridvinterbyg gennem 6 sæsoner og mine erfaringer med sorterne er stor robusthed overfor tørke på de lette jorde og høje udbytter. Jeg sår tidligt og udnytter, at tidligt sået vinterbyg tæller med i efterafgrødearealet. De modner også tidligt og spreder mine høstdage.

Søren Kjær fra Ørsted
Søren Kjær fra Ørsted 

Det gode ved hybridvinterbyg er også, at det sås tidligt og høstes tidligt, og på den måde kan jeg udvide sæsonen lidt. Og så vi kan prøve at få det med som en efterafgrøde i sensommeren.

Hyvido Stig Kingo
Stig Kingo fra Fyn