You are here

Ny kålbrok-tolerant sort løfter udbytte og indtjening

Nyhed - Udsæd
16.05.2017
Ny kålbrok resistent sort fra Syngeneta - Alibaba

Kålbrok spreder sig voldsomt i disse år i Europa og er også blevet en reel trussel mod rapsdyrkning i Danmark, da ingen kemisk bekæmpelse er mulig. Flere steder i Tyskland vurderes salget af kålbrok-tolerante sorter at udgøre 40-50 % til næste år. Hyppig rapsdyrkning, falsk sædskifte, spildplanter og klimatiske faktorer er vigtigste årsager hertil. Men også smittespredning med jord- og planterester fra dæk og maskiner har stor betydning herfor- blot 1 gram inficeret rodknold kan indeholde over 1 million kålbrok-sporer. 

Anvendelse af Kålbrok-tolerante sorter er et fornuftigt valg

Der findes heldigvis sorter på markedet med et indbygget resistensgen mod de mest dominerende kålbrokracer i Danmark. Anvendelse af disse sorter muliggør rapsdyrkning på et areal der ellers vil være uegnet til rapsdyrkning de næste 15-20 år. Netop i denne tid ses områder og hele marker der vil kræve omsåning på grund af kålbrok. Derfor er det vigtigt at gå ud i marken og se efter om der er kålbrok. Er der et område med kålbrok i marken er der kun to muligheder- at vente med rapsdyrkning til at kålbroksporerene er omsat eller at vælge en kålbrok-tolerant sort næste gang.

Selvom der er meget kålbrok i jorden viser praktiske forsøg og erfaringer at der, selv uden 100 % resistens på alle smitteracer, kan opretholdes et fornuftigt udbytte under markforhold. Dette skyldes at de kålbrok-tolerante sorter er i stand til at danne en tilstrækkelig effektiv pælerod, selvom der også er aggressive smitteracer tilstede i marken. Den mest anvendte sort i Europa har hidtil været SY Alister fra Syngenta grundet dens evne til at danne veludviklede pælerødder under alle mark-forhold.

Ny kålbrok-tolerant sort løfter både udbytte og indtjening

Den mangeårige erfaring med forædling af kålbrok-tolerante sorter hos Syngenta betyder at der nu er fundet en afløser til SY Alister. Den nye sort hedder SY Alibaba og besidder en række dyrkningsmæssige fordele. Sorten har over hele Europa leveret et merudbytte på 8-10 % i forhold til SY Alister. Sammen med SY Alibabas højere olieindhold medfører dette en forbedret indtjening til landmanden.

SY Alibaba er velegnet til tidlig såning og har god phoma-resistens. Sorten er kort, tidlig moden og nem at høste. Stængelstyrken er helt i topklasse og risikoen for lejesæd er derfor minimal.

SY Alibaba er derfor særdeles velegnet til de nye højere kvælstofnormer, og hvor der anvendes husdyrgødning. Som alle sorter fra Syngenta er der tale om en hybrid. Vinterfastheden er god og sorten kan dyrkes i alle områder af Danmark.