Danmark

You are here

Hybrid vinterbyg topper igen i år årets landsforsøg

Nyhed - Udsæd
31.07.2019
Høst af Hyvido

Syngentas hybrid vinterbyg sorter TorerooSY Galileoo og Jettoo topper igen år i de officielle vinterbyg forsøg i Danmark. I landsforsøgene har hybridbyg sorter givet 670 kg ekstra i forhold til sorten Valerie, som er den sort med størst fremavls areal  i Danmark. 

Resultaterne fra landsforsøgene har talt deres tydelige sprog: hybridsorter inden for vinterbyg har rykket standarderne for udbytterne med helt op til 99,5 hkg per hektar. Der er godt nyt for landmænd, der dyrker vinterbyg og ønsker at forbedre bundlinjen gennem et bedre udbytte af afgrøderne. De helt nye udbyttetal viser, at sorten Toreroo Jettoo og SY Galileoo ligger helt i top.

Mange hybrid-vinterbyg avlere siger, at de har høstet mere end 9 tons/ha af sorterne SY Galileoo, Jettoo og Belfry. Andre fortæller, at de har høstet 2 tons mere, end de nogensinde tidligere har høstet i vinterbyg. Dertil kommer en hurtig og nem høst med pæne store kerner. 

Sætter nye standarder 

Der er altså slået afgørende hul til de øvrige seksradede sorter på markedet, herunder KWS Meridian og KWS Kosmos, som ligger 5 hkg/ha under hybriderne og et stort hul til de toradede sorter, som ligger 6-11 hkg/ha under hybridsorterne. 

Resultaterne fra årets sortsforsøg i vinterbyg

Vinterbygresultaterne fra de seneste tre år viser at Hyvido topper med de største udbytter

Kilde sortinfo.dk

Hybridbyg sorterne er kendetegnet ved meget stabile udbytter, og at de sjældent skuffer. F.eks. har sorterne Jettoo, SY Galileoo og Toreroo ligget i toppen af landsforsøgene i de sidste år. Vi ser ofte nye sorter stikke næsen frem, i et enkelt års landsforsøg, hvorefter de falder helt igennem i det efterfølgende år. Dette sker ikke for hybrid-sorterne fra Syngenta. Dette giver landmændene en sikkerhed for, at udbytterne ligger helt i top, år efter år, og at de derfor ikke kommer til at tage det forkerte sortsvalg.

Der er altså en oplagt mulighed for at forbedre økonomien i planteavlen med 500 – 1000 kr./ha ved valg af en hybrid sort og derfor må det forventes at disse højtydende sorter i de kommende år vil få en langt større udbredelse i Danmark.

 

Hyvido vinterbyg sorten Toreroo

Toreroo

Sund sort med flot buskning og højt proteinindhold

SY Galileoo logo

SY Galileoo

Topsort i landsforsøg med god buskningsevne, bredt såvindue og flotte kerner

Hyvido Jettoo logo

Jettoo

Sikkert topudbytte med Jettoo - i top år efter år