You are here

Flotte majs resultater på trods af en ekstrem sæson

Nyhed - Udsæd
28.11.2018

Her en oversigt med resultater fra årets fem Landsforsøg, der blev godkendt. Året har budt på ekstreme vækstforhold med tørke, storm samt mange majsvarmeenheder og en frygt for lave udbytter. Heldigvis blev det samlede resultat meget bedre end forventet - dog med lokale variationer. Den milde september/oktober er især blevet udnyttet af ’stay-green’ typerne, hvor en uges ekstra vækst giver op til 700 FE/ha. I år er standfastheden ligeledes blevet sat på prøve efter stormen, som ramte os den 10. august, men der er indsamlet værdifuld viden herpå i landsforsøgene.

Til sæson 2019 markedsfører vi følgende sorter: SY NordicstarSY MilkytopSY Actual (Nyhed), SY Skandik (Nyhed), samt SY Karthoun og SY Rotango. SY Milkytop & SY Nordicstar kan leveres i mini-bigbags indeholdende 20 units (rækker til 10 ha).

Forhandlere : 

  • DLG: SY Milkytop, SY Actual & SY Karthoun.                          
  • DLA: SY Nordicstar & SY Skandik.                     
  • Hornsyld Købmandsgaard/Brdr. Ewers: SY Rotango

Landsforsøg 2018

Forsøgene er opdelt på kolde og lune lokaliteter og farvekodet efter tidlighed; tidlig (blå), middeltidlig (brun), sildig (rød). De præsenterede Landsforsøg er delt op for hhv. kolde lokationer (Aulum og Vrå blev godkendt), samt varme lokationer (Ullerslev, Løgumkloster og Skælskør). 

Generelt er tørstofprocenterne i forsøgene høje, hvilket kan henledes til den varme sæson 2018. Men de viser fint den indbyrdes tidlighed af vore enkelte sorter – her er SY Actual og SY Nordicstar de tidligste, efterfulgt af SY Karthoun, SY Milkytop og SY Skandik.

SY Abelardo er en af vore nye sorter som er på vej, men er endnu ikke ude kommercielt.

Majssorter til helsæd - Lune forhold. 3 forsøg (Løgumkloster, Ullerslev, Skælskør)

Majssorter til helsæd - Lune forhold. 3 forsøg (Løgumkloster, Ullerslev, Skælskør).

Kilde: https://sortinfo.dk/ Oversigt for majshelsæd 2018 (sorter i Landsforsøg, majs, lune forhold). Udvalg af sorter. Farvekodet efter tidlighed; tidlig (blå), middeltidlig (brun), sildig (rød).

Majssorter til helsæd - kølige forhold - 2 forsøg (Avlum og Vrå)

Majssorter til helsæd - kølige forhold. 2 forsøg (Avlum og Vrå).

Kilde: https://sortinfo.dk/ Oversigt for majshelsæd 2018 (sorter i Landsforsøg, majs, kølige forhold). Udvalg af sorter. Farvekodet efter tidlighed; tidlig (blå), middeltidlig (brun), sildig (rød).

Majssorter til helsæd, - Lune forhold. 3 forsøg (Løgumkloster, Ullerslev, Skælskør)

Majssorter til helsæd, - Lune forhold. 3 forsøg (Løgumkloster, Ullerslev, Skælskør).

Kilde: https://sortinfo.dk/ Oversigt for majshelsæd 2018 (sorter i Landsforsøg, majs, lune forhold). Udvalg af sorter. Farvekodet efter tidlighed; tidlig (blå), middeltidlig (brun), sildig (rød).

Majssorter til helsæd, - kølige forhold. 2 forsøg (Avlum og Vrå)

Majssorter til helsæd, - kølige forhold. 2 forsøg (Avlum og Vrå)

Kilde: https://sortinfo.dk/ Oversigt for majshelsæd 2018 (sorter i Landsforsøg, majs, kølige forhold). Udvalg af sorter. Farvekodet efter tidlighed; tidlig (blå), middeltidlig (brun), sildig (rød).

God standfasthed også i 2018

031221818-001 Majsorter til helsæd. A og B sorter. Kølige forhold, Nørager.  

God standfasthed også i 2018.031221818-001 Majsorter til helsæd. A og B sorter. Kølige forhold, Nørager.

SY Nordicstar

En tidlig, sund hybrid med hurtig etablering, solid stivelse og højt tørstofindhold...

SY Milkytop

Den kendte kvalitetssort SY Milkytop med høje udbytter med god stivelse og energi

SY Skandik majssort logo

SY Skandik

God fordeling mellem energi- og stivelsesindhold - bedst i lunere områder.

SY Actual majs sort logo

Actual

Actual er en stærk, sund sort med god kombination af energi- og stivelsesudbytte

SY Karthoun

SY Karthoun

SY Karthoun for en dyrkningssikker, tidlig sort med højt tørstofudbytte

SY Rotango

SY Rotango

Vælg SY Rotango for en robust, resistent sort med høj fordøjelighed og stivelse i top...