Danmark

You are here

De første forsøg viser lovende udbytter i hybrid vinterbyg

Nyhed - Udsæd
22.07.2020

Foreløbige forsøgsresultater viser, at hybrid vinterbygsorterne for fjerde år i træk ligger helt i top i udbytte. Sorterne Jettoo, SY Galileoo og Toreroo klarer sig igen meget flot i de første resultater der er kommet ind fra de første 3 af de i alt 11 supplerende forsøg, hvilket er helt i tråd med de tilbagemeldinger, som vi får fra landmænd, som allerede har høstet deres vinterbygmarker. De foreløbige resultater fra vinterbyg forsøg, viser merudbytter på 1-2 tons, i forhold til de mest udbredte sorter på markedet. Det forklarer fint, hvorfor tilbagemeldinger fra landmænd og konsulenter er så vidt forskellige omkring hvor meget de har høstet i år. Baggrunden for de fine mer-udbytter, vurderer vi i Syngenta, skyldes at hybridsorterne bedre har kunnet modstå tørken, som vi havde i maj og langt ind i juni. Ligeledes busker hybriderne sig bedre i efteråret, hvilket giver markant flere aks pr. m2 og dermed optimal mulighed for topudbytte. 

landforsøgene 2020 hybrid vinterbyg
Kilde: Supplerende forsøg vinterbyg 2020. Gennemsnit af 3 forsøg 

De flotte udbytter, vil uden tvivl betyde ekstra efterspørgsel på hybrid vinterbyg, som går under det fælles brand Hyvido. Vi forventer derfor, at sorterne, Jettoo, SY Galileoo, Toreroo og SY Kingsbarn vil blive udsolgt. Vi kan kan derfor anbefale dig, at bestille udsæden straks, så du er klar til såning i starten af september. Dette betyder samtidig, at hybrid vinterbygen kan tælle med som efterafgrøde i forholdet 2:1.