Chlorothalonil skader ikke arveanlæggene

Nyhed - Syngenta
Syngenta

Nye studier viser, at chlorothalonil-amidsulfonsyre ikke, som først frygtet, skader arveanlæggene.

Miljøstyrelsen justerer derfor grænseværdien for stoffet til det normale niveau for pesticider i drikkevand.

Læs mere på miljøstyrelsens hjemmeside