You are here

Bæredygtighed & fremtidens landbrug under lup på Folkemødet 2019

Nyhed - Syngenta
17.06.2019

Folkemødet 2019 bød på mange tiltag, som alle var med til at styrke oplevelsen for de omkring 43.000 gæster og arrangører under de fire dages festival i Allinge den 13.-16. juni 2019. Klima var et af de ord, der blev sagt flest gange. 

På Folkemødet deltager over 1.000 forskellige organisationer, foreninger, partier og virksomheder og intet mindre end 1.277 events bliver afholdt i løbene af festivalen. Dog var der specielt ét tema, som var i fokus på dette års folkemøde – klimaet. Og her var landbruget i mange debatter et centralt team, som blevet debatteret.   

En af de debatter, der trak rigtig mange tilhører var da formand for CONCITO og tidligere EU-kommissær og minister i Danmark, Connie Hedegaard skulle give sit perspektiv på klimaudfordringer og hvordan vi i fællesskab rykker på den grønne dagsorden og imødekommer Paris-aftalen.

Ifølge Connie Hedegaard har vi overordnet et fælles ansvar, men i visse sektorer kræver det, at vi sætter ind nu med konkrete handlingsplaner – og det gælder bl.a. indenfor landbruget. Connie Hedegaard havde en klar holdning om, at der for eksempel skal ses mere strategisk på, at tage de sårbåre dyrkningsområder ud af drift og i stedet optimere og dyrke mere intensivt på de områder, der kan tåle det.      

GMO teknologi som en del af fremtidens løsning

Det etiske råd udsendte for nylig i Danmark en udtalelse, der fremhæver fordelen ved brugen af moderne genmodificeringsteknikker. Etisk råd mener faktisk, at det er uetisk ikke at benytte sig af GMO’er. Dette blev diskuteret med blandt andet Danmarks Naturfredningsforening, som ligeledes er åben overfor at se på mulighederne i fremtiden, men understreger dog, at det er nødvendigt at se på de moralske overvejelser, og hvilke former for GMO, der er tale om. Ligeledes var der et pres mod de politiske partier om at bringer det videre til EU og de øvrige medlemslande. Her kræver det, at disse lande, i lighed med Danmark, er åbne overfor at genoverveje GMO, for at det kan blive en realitet i fremtiden.   

Stor opbakning til #BornholmBlomstrer og biodiversiteten 

Der var stor interesse for projektet #BornholmBlomstrer blandt gæsterne på folkemødet og mange havde lagt mærke til de 75.000 kvadratmeter blomsterstriber, der i 2019 er etableret på Bornholm, som del af projektet. Der var også stor interesse for at få blomsterfrø og bihoteller med hjem til egen have. 

Det er utrolig positivt at opleve så stor en opbakning til projektet og hvordan at der i befolkningen er blevet en øget opmærksomhed på, hvor vigtig bierne er for vores afgrøder. Ligeledes gav det også mulighed for at få en snak om fremtidens bæredygtige landbrug og hvordan vi i fællesskab - fra landmand til politikere, forbrugere og industri, kan gå i en mere bæredygtig retning og finde nye løsninger,

siger Head of Business Sustainability Nordic, Carina Christine Skovmøller.  

Flere politikere lagde også vejen forbi #BornholmBlomstrer´s stand på folkemødet. Bl.a. Lea Wermelin, Klimaordfører, Socialdemokratiet, som deltog i debat om fremtidens landbrug og de løsninger vi i fællesskab skal arbejde hen imod. Her var biodiversitet i landbruget også i fokus, hvor blandt andet effekten af brede samarbejder for naturen i landbrugslandet blev debatteret.   

Fakta om #BornholmBlomstrer

 #BornholmBlomstrer er et tværgående samarbejde, hvor en lang række af forskellige partnere med interesse i fremtidens landbrug i fællesskab arbejder på at fremme biodiversitet i det åbne land. Heriblandt lokale landmænd, Danmarks Jægerforbund, Dansk Planteværn, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Biavlerforening.  

Selvom blomsterstriberne har pyntet hos især de bornholmske landmænd i flere år, så var det først i 2018, at der kom vished for, at tiltagene er til gavn for insekterne på blomsterøen. Dokumentationen kom med rapporten ’Insektmonitorering af de bornholmske blomsterstriber’, hvor konklusionen fra ophavsmanden Morten Top-Jensen lød, at forekomsten af bier i blomsterstriberne i projektet #BornholmBlomstrer er langt højere end i grøftekanter og brakarealer, og det gælder både for vilde bier og honningbier. I år er blomsterstribers store tiltrækningskraft på bier blevet bekræftet i København, hvor man på en sået blomstereng i 2019 har fundet 31 arter af vilde bier, hvoraf de fire blev vurderet til at være sjældne.

Bæredygtigt landbrug

Bæredygtighed i landbruget

Vi arbejder målrettet for at skabe bæredygtighed i landbruget

Hyvido mark

Plantebeskyttelse og bæredygtighed

Vi prioriterer den sikkerhed, der er omkring vores stærkt regulerede produkter

Billede af en bi på en blomst

Biodiversitet

Vi har fokus på initiativer der fremmer biodiversiteten

Hånd der holder kloden

Partnerskaber

Løsningerne på de globale udfordringer skal vi finde i fællesskab.