You are here

Sen anvendelse af Boxer er stadig mulig og giver en række fordele

Nyhed - Plantebeskyttelse
30.10.2017

Det ustadige vejr i efteråret har gjort det meget vanskeligt at foretage ukrudtsbekæmpelse i vintersædsmarkerne. Mange arealer er endnu ubehandlede og fristen for at udsætte det hele til foråret er nærliggende. På arealer med risiko for problemer med græsukrudt er dette langt fra en optimal løsning. Der er flere gode grunde hertil:

  1. Græsserne er langt nemmere at bekæmpe i efteråret mens planterne er små
  2. Du øger risikoen for udvikling af resistens hos græsserne markant ved ensidig brug af rene SU-midler til foråret.
  3. Græsukrudtet er større til foråret og det kan være svært at færdes i det tidlige forår. Ofte betyder det markant dyrere sprøjtninger, da det kræver større doseringer for tilstrækkelig effekt.
  4. I landsforsøg er der opnået bedst og sikrest bekæmpelse af problemgræsser som rajgræs, rævehale, vindaks og enårig rapgræs hvor der er behandlet med Boxer i efteråret. Mod væselhale er Boxer også særdeles effektfuld.

Der er således adskillige gode grunde til at anvende Boxer i det sene efterår og med den høje jordfugtighed er der fortsat gode virkningsbetingelser overfor græsserne. Hvis der er problemer med rajgræs/rævehale/væselhale bør der anvendes
1,5-2,0 l/ha Boxer.

Er græsserne (Rajgræs/Rævehale) fremspiret, kan der med fordel tilsættes 0,2 l/ha Topik. Der skal altid tilsættes 0,5 l/ha olie til Topik, - også i blanding med Boxer.

Klimatiske hensyn: Boxer kan udmærket udsprøjtes inden udsigt til let nattefrost uden effektnedgang, - også i det helt sene efterår.

Sprøjteteknik: En vinklet kompaktdyse (F.eks. blå 0.3) lever op til kravet om 75 % afdriftsreduktion af Boxer og maksimerer antallet af sprøjtetimer. Læs mere om optimal sprøjteteknik her