Danmark

You are here

Nyt værktøj i kampen mod lejesæd

Nyhed - Plantebeskyttelse
24.02.2020

Mange faktorer har betydning i kampen mod lejesæd. Det kræver derfor en god forståelse for, hvilke forudsætninger dine marker har, og hvilke risikofaktorer, der er relevante.

Nu findes der et værktøj, som kan hjælpe dig! Syngenta har udviklet InSpire, som er det første digitale værktøj, der kan hjælpe dig med at træffe den rigtige beslutning i din hvedemark!

Der kan være mange årsager til lejesæd, men ofte skyldes det en kombination af tidlig såning, blødstråede sorter, store udsædsmængder samt et mildt efterår og vinter. Afgrødernes tilstand i foråret 2020 er et godt eksempel på kraftige afgrøder af vintersæd og frøgræs, der nemmere går i leje. Det er derfor vigtigt at forstærke planten bedst muligt, så afgrøden bliver stående helt frem til høst.

Derfor har Syngenta udviklet et nyt værktøj, der hjælper dig med at beregne din risiko for lejesæd og optimere din planteavl. InSpire er det nye digitale værktøj, der kan hjælpe dig med, hvordan du bør vækstregulere dine hvede.

Det her er InSpire

For at forebygge lejesæd er det nødvendigt nøje at følge markerne og planlægge vækstregulering ud fra afgrødernes såtid, sortsvalg, gødningsstrategi samt aktuelle tilstand. Det gælder om at anvende vækstregulering, når planten er i aktiv vækst og ikke stresset af klima, vand- eller næringsstofmangel. InSpire hjælper dig med at beregne risikoen for lejesæd ud fra et antal parametre såsom: sortsvalg, såtid, udbytteniveau, vækststadie, jordtype, gødningsniveau, lokalitet og afgrødernes tilstand. Ved at indtaste dine data i de respektive felter i InSpire og klikke ”Beregn”, får du en anbefaling til vækstreguleringen i din mark.

Teknik og fornuft går hånd i hånd

InSpire hjælper dig til bedre at forstå den generelle risiko for lejesæd i din hvedemark. Denne forståelse sammen med dine erfaringer og kompetencer øger chancerne for stråstyrke hele vejen frem til høst!

Bemærk: Anbefalinger fra InSpire-værktøjet er vejledende - risiko for lejesæd bør altid bedømmes i den aktuelle mark inden anvendelse af vækstreguleringsmidler. Behandling skal kun ske på afgrøder i god vækst. Tænk på, at det er bedre at lave splitbehandlinger med 3-4 ugers mellemrum end anvendelse af for høje doser under dårlige forhold. Vækstregulering bør altid ske på afgrøder som er uden stress-symptomer som tørke, udsigt til nattefrost eller næringsstofmangel. Syngenta påtager sig intet ansvar for resultaterne af din brug af InSpire. 

Læs altid etiketten og anbefalingerne for korrekt anvendelse

Enkel guide til optimering af dine afgrøder

Sammen med Inspire har Syngenta til sæsonen også udviklet en tretrins-guide, som kan hjælpe dig med at vækstregulere på de rigtige tidspunkter.

Der er tre tidspunkter, hvor vækstregulering bør overvejes alt efter året og afgrødens udvikling.

  • Ved buskning i stadie 25-29
  • ved begyndende strækning i stadie 31-32
  • og ved sen strækning/ fanebladets fremkomst i stadie 37-39. 

Moddus Start er det eneste vækstreguleringsmiddel, der er godkendt til behandling i hele perioden fra tidlig buskning og frem til før skridning i byg og hvede. Med Moddus Start har du muligheden for at lave split-behandlinger, der giver en mere skånsom behandling og som kan følges op efter behov.