Danmark

You are here

Nyt krav om min. 75% afdriftsreduktion ved sprøjtning med prosulfocarb

Nyhed - Plantebeskyttelse
01.09.2017

1. august 2017 trådte en ny bekendtgørelse i kraft, som gør anvendelse af afdriftsreducerende sprøjteteknik ved prosulfocarb-sprøjtninger til et lovkrav. 

Som led i partiernes nye sprøjtemiddelstrategi for 2017-2021 er det fremover påkrævet at anvende afdriftsreducerende sprøjteteknik ved alle sprøjtninger med ukrudtsmidler indeholdende prosulfocarb. Baggrunden for dette er de senere års fund af pesticid-rester på æbler, pærer og andre afgrøder, hvori prosulfocarb ikke er godkendt.

Reglerne betyder, at alle sprøjtninger med prosulfocarb-holdige midler (som Boxer) fremadrettet skal anvendes med en sprøjteteknik der giver mindst 75 procent afdriftsreduktion. Vi anbefaler dog 90%, for at sikre naboarealerne bedst muligt. 
De nye regler er i overensstemmelse med anbefalingerne fra de seneste års kampagner som led i prosulfocarb-handlingsplanerne, og mange landmænd vil derfor allerede opfylde de nye lovkrav.

Er du interesseret i Bekendtgørelsens fulde ordlyd kan den ses i Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen på Retsinformation, og Miljøstyrelsen har lavet en nyhedsudsendelse om de nye regler. Samtidig med denne regelændring har Miljøstyrelsen opdateret ”Vejledning om brug af afdriftsreducerende udstyr ved sprøjtning med plantebeskyttelsesmidler”, som også finder anvendelse ved reduktion af afstandskrav til vandmiljøet og §3-områder. Opdateringen betyder bl.a., at der er kommet flere afdriftsreducerende dyser med på listerne.