QUANTIS - ny biostimulant, der hjælper dine kartofler håndtere tørke- og varmestress

Nyhed - Biologiske midler
Quantis hjælper kartofler med at håndtere abiotisk stress

I forbindelse med Syngentas lancering af et nyt område med biologiske midler, kan vi præsenterer den flydende biostimulant QUANTIS™.

QUANTIS øger plantens tolerance overfor tørke- og varmestress og skal anvendes inden abiotiske stress - i form af varme og/eller tørst - forekommer.

I år introducerer vi QUANTIS i kartofler, da vi har flere forsøg, der viser gode resultater med udbytte og kvalitet.

QUANTIS er med til at stimulere plantens egne processer til at modstå den abiotiske stress, som klimaets ekstreme vejrforhold kan udsætte planterne for. 

QUANTIS giver kartoffelavlere muligheden for bedre at kunne forebygge effekterne af de stigende udfordring som skiftende klima og ekstreme vejrforhold giver.

Morten Lind, teknisk ansvarlig Syngenta Norden

Vi ser ligeledes på andre afgrøder, hvor QUANTIS kan gøre en forskel og så kan produktet bruges i både økologiske og konventionelle landbrug.