Danmark

You are here

Maxim 100 FS - det stærkeste bejdsemiddel på markedet

Nyhed - Plantebeskyttelse
26.03.2020

Maxim 100 FS er et flydende produkt, som er særdeles enkelt at anvende uden støv og lugtgener for brugeren, og dermed nemt at håndtere i praksis. Maxim 100 FS anvendes i forbindelse med indlagring, sortering og lægning.
 
Dine kartofler bliver effektivt beskyttet mod rodfiltsvamp under fremspiring samt sølvskurv, som påvirker skindfinish og kan give lagertab i stivelseskartofler. Maxim 100 FS har desuden sideeffekt på Black Dot (udsædsbåren), fusarium og alm. skurv.

Maxim effekt på rodfiltsvamp

Ca. 10 % højere udbytte

I et forsøg fra 2019, hos Flemming Gaarn Svendsen i Dronninglund, blev der opnået et merudbytte på næsten 11 % ved anvendelse af Maxim 100 FS overfor en alternativ løsning. Flemming Gaarn Svendsen siger følgende om Maxim 100 FS "Maxim er nem og bekvem at anvende til bejdsning på grund af den flydende formulering".
Graf - Ca 10 % merudbytte med Maxim
Anvendelse

Der anvendes 0,625 l/ha Maxim 100 FS på læggeren med en anbefalet vandmængde på 80-120 l/ha. På rullebord anvendes 0,25 l Maxim 100 FS / ton kartofler.