You are here

Hvordan skal man vækstregulere, når det har været så koldt?

Nyhed - Plantebeskyttelse
18.05.2017

Det kølige vejr i foråret har haft en naturlig vækstregulerende effekt i vintersæden. Med det varmere vejr, som nu er kommet, er det tid at revidere behovet for vækstregulering.

Moddus Start må anvendes fra midt i buskningen og helt frem til begyndende skridning i stadie 49 i hvede, vinterbyg og triticale. Moddus Start kan derfor sagtens anvendes nu og senere på sæsonen til at forstærke og forkorte strået og begrænse risikoen for lejesæd.

Moddus Start er en ny og forbedret formulering af den velkendte Moddus M og tilsvarende Trinexapac produkter. 

-    Effekten af 0,3 Moddus Start er lige så effektiv som 0,4 Moddus M eller tilsvarende Trinexapac produkter.
-    Moddus Start optages hurtigere i planten og virker så snart, der er aktiv vækst i afgrøden
-    Stimulerer afgrøden til at øge røddernes vækst og få flere sideskud til at sætte aks

Hvornår skal jeg anvende Moddus Start? 

Vækstregulering i hvede og vinterbyg anbefales i kraftige velgødede marker og særligt i høje eller blødstråede sorter. Hvis ikke der er vækstreguleret tidligere i sæsonen, eller der er behov for opfølgning, vil en behandling i strækningen nu være aktuel. 

Moddus Start og Moddus M forstærker strået så det bliver tykkere, kortere og mere stift.

Anbefalinger:

I hvede anbefales 0,25-0,3 l/ha Moddus Start eller 0,3-0,4 l/ha Moddus M i stadie 33-37. Styrker afgrøden og forebygger effektivt lejesæd

I sene vinterbygmarker anbefales i strækningen 0,3 l/ha Moddus Start eller 0,3-0,4 l/ha Moddus M for øget stråforkortning og stråstyrke. 

Mod aksnedknækning kan anvendes 0,2 l/ha Moddus Start + Cerone frem til skridning.

Vækstregulering i vårbyg

Tidlig anvendelse i buskningen stimulerer rodvæksten, forstærker strået og øger antallet af aksbærende sideskud. Herved sikres kraftigere planter der bedre udnytter vand og næringsstoffer, og som ofte fremstår ofte mere grønne på grund af et større klorofylindhold i bladene.

Ofte vil en opfølgende behandling i strækningen effektivt forkorte og styrke strået og forebygge lejesæd og aksnedknækning. 

Anbefaling:

I buskningen anbefales 0,2-0,3 l/ha Moddus Start for flere skud og bedre rodudvikling

Ved opfølgning i strækningen anvendes 0,25 l/ha Moddus Start eller 0,3 l/ha Moddus M i strækningen. Blanding med Cerone kan anvendes sent i strækningen. 

Blandinger med andre produkter?

Moddus Start og Moddus M er begge meget blandbare. Dog bør der ikke blandes med Mangan-Sulfat (pulverform) eller Primera Super/Foxtrot.

Undlad generelt udsprøjtning i stærk sol, her særligt ved blanding med flydende gødning / Mangan-nitrat. 

Det bedste tidspunkt for kørsel med vækstreguleringsmidler, er når afgrøden er i god vækst og ikke mangler vand og næringsstoffer.