You are here

Hyvido - tid til at overveje sæsonens første gødskning

Nyhed - Hyvido
01.03.2019
Hyvido mark februar 2019

Vinterbyg har generelt et hurtigt udviklingsforløb her om foråret, og har derfor behov for en tidlig gødningstilførsel. Dette gør sig i endnu højere grad gældende for Hyvido hybrid vinterbyg, som har behov for at producere flere sideskud end linje sorterne, grundet det lavere planteantal.

Så snart markerne er farbare anbefaler vi derfor, at man får givet sin vinterbyg, sæsonens første gødning.

Vi har nogle steder meget kraftige marker, de behøver ikke mere buskning, men skal forsikres mod at løbe tør for kvælstof, da dette ofte kan resultere i  mangan mangel. Omvendt ved svage marker med dårlig buskning, er det vigtigt at tilføre den første gødning tidligt, fordi vi ved, at buskningen i vinterbyg aftager allerede fra midt april, når dagenes længde når op over 14 timer. Dette betyder samlet, at vi med hjælp fra gødningen kun har kort tid til at optimere buskningen. Vores anbefaling er derfor, at vurdere antallet af skud pr. plante og derudfra udføre første gødning ud fra følgende:

< 4 sideskud pr plante        tilfør 2/3 af planlagt N-gødning
> 4 sideskud pr. plante       tilfør 1/3- 1/2 af planlagt N-gødning

Meget kraftige marker: del gødning over tre gange og start med ca. 25-30 procent af forventet gødningsmængde første gang

Når den første gødningskørsel er foretaget, er det grundet den milde vinter kort tid efter på tide, at overveje manganforsyningen - dyrkning på de lette jordarter viser normalt de største mangler / behov. Dette skal gøres ved sprøjtning, når der er synlig vækst og ingen risiko for nattefrost.  Der køres der med 1,5 liter Mangan Nitrat pr. ha.

Den sidste gødningsdel tilføres ved begyndende strækning.