Hyvido - tid til at overveje sæsonens første gødskning | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Hyvido - tid til at overveje sæsonens første gødskning

Hyvido
19.03.2018
Billede af frost i en Hyvido mark

Vinterbyg har generelt et hurtigt udviklingsforløb her om foråret og har derfor behov for en tidlig gødningstilførsel. Dette gør sig i endnu højere grad gældende for Hyvido hybrid vinterbyg, som har behov for at producere flere side skud end linje sorterne, grundet det lavere planteantal.

Så snart marken er farbar og gældende miljøregler tillader gødning anbefaler vi derfor, at man får givet sin vinterbyg sæsonens første gødning.

Som konsekvens af de hårde etableringsvilkår for hybriderne i efteråret 2017 nåede vinterafgrøderne ikke det vækststadie, som de plejer og i mange tilfælde er både fremkomst og buskning svagere end normalt. Vi ved også, at buskningen i vinterbyg aftager allerede fra midt april, når dagenes længde når op over 14 timer. Dette betyder samlet, at vi med hjælp fra gødningen kun har kort tid til at optimere buskningen. Vores anbefaling er derfor at vurdere antallet af skud pr. plante og derudfra udføre første gødning ud fra følgende:

< 3 sideskud pr plante         tilfør 2/3 af planlagt N-gødning
> 3 sideskud pr. plante        tilfør ½ af planlagt N-gødning

Når den første gødningskørsel er foretaget, er det kort tid efter på tide at overveje manganforsyningen - dyrkning på de lette jordarter viser normalt de største mangler / behov. Dette skal gøres ved sprøjtning,
når der er synlig vækst og ingen risiko for nattefrost,  der køres der med 1 liter Mangan Nitrat pr. Ha.

Den sidste gødningsdel tilføres ved begyndende strækning.  

Tip.  650 aks / m2 betragtes som optimalt til at give en stor høst med god kernekvalitet og  god rumvægt.