You are here

Hyvido hybridvinterbyg i top i Landsforsøgene

Nyhed - Hyvido
02.08.2018

Årets resultat i vinterbyg - Hvad har vi lært ?

Dette høstår vil gå over i historien som en af de mest ekstreme vækstsæsoner, vi endnu har oplevet i Danmark - sen såning i våd jord, barfrost i februar og varme/tørke fra april til høst. På landsplan blev vinterbyg-udbyttet 25 % mindre end normal med 47 hkg i snit. Disse gennemsnit dækker dog over store lokale variationer, da der er høstet udbytter mellem 25-80 hkg/ha. 

Hybriderne kvitterer i modgang

Her er et eksempel fra Djursland (billede taget midt i juni), som viser Bazooka (Hybrid) til venstre og en 2-radet sort til højre på samme jordtype (JB 3-5) og fra samme bedrift. Hybriden er sået den 5. sept. med 130 planter/m2 og den 2-radede sort er sået 16. sept. med 270 planter/m2. Et stærkere rodnet og den ekstra vitalitet overfor stress giver forskellen. Der blev høstet et merudbytte på 10 hkg/ha i marken til venstre. 

Hyvido vinterbyg mark versus en mark med en to radet sort

Hvorledes klarer hybriderne sig i Landsforsøgene de sidste 3 år ?

De seneste tre år har vækstbetingelserne været vidt forskellige med hensyn til både klima og etableringstidspunkt med store udbytteforskelle til følge. I efteråret 2017 blev forsøgene generelt sået meget sent fra 25. september til 10. oktober. I 2016 fra 10. til 20. september, mens de i 2015 også blev etableret sent i perioden 20. til 30. september. I alle tre år har hybriderne Bazooka, Toreroo og Belfry været med i forsøgene, mens SY Galileoo og Jettoo har været med i 2017 og 2018. 

Ser vi på gennemsnittet af de seneste tre års resultater i Landsforsøg og i de supplerende forsøg, er der en forskel på op til 10 hkg/ha mellem de enkelte sorter på markedet. Kigger man lidt ind i tallene kan det udledes, at sortsforskellene i udbytte er mindre i 2018 end de andre to år - et udtryk for, at ved meget sen såning er forskellene i udbyttepotentiale mindre sorterne i mellem. 

Tabellen viser tre års gennemsnit af både landsforsøgene og supplerende forsøg for vinterbyg.

Kerneudbytte, hkg pr. ha i vinterbyg

 201820172016 
 LDS-forsøgSUP-forsøgGns.LDS-forsøgSUP-forsøgGns.LDS-forsøgSUP-forsøgGns. Gns. 3 år
SY Galileoo HYVIDO74,7-74,793,4-93,4---84,1
Jettoo HYVIDO75,0-75,092,5-92,5---83,8
Bazooka HYVIDO70,273,671,992,193,392,783,8-83,882,6
KWS Kosmos71,371,571,486,891,489,185,883,184,581,7
Toreroo HYVIDO75,174,374,790,2 90,284,8-84,881,1
KWS Meridian71,170,871,088,692,890,783,776,780,280,6
Belfry HYVIDO72,972,372,691,4 91,484-8480,2
KWS Infinity72,868,170,583,483,583,580,777,579,177,7
Bland. vi-byg270,664,767,782,28382,679,877,178,576,2
Frigg67,962,965,483,883,683,780,577,779,176,1
Neptun69,264,366,887,7 87,782,1 82,175,8
Hejmdal70,262,366,379,38280,781,278,279,775,5

Kilde: Sortinfo.dk

Ny generation af Hyvido-sorter til næste sæson med forbedrede dyrkningsegenskaber.

Til dette efterår tilbydes fem hybrid-vinterbygsorter. Det drejer sig om nyhederne SY Galileoo og Jettoo, samt Toreroo, Belfry og Bazooka. De nye hybrid-sorter har en markant forbedret sygdomsprofil med lav modtagelighed overfor bladsvampe. Alle fem sorter er coated med mangan.

Begrænset mængde af vinterbyg udsæd til dette efterår

Vi forventer, at der bliver en begrænset mængde af vinterbyg udsæd til den kommende sæson. Dette vil også være tilfældet for hybriderne på grund af den lille høst. Vi anbefaler derfor at bestille udsæd til den kommende sæson hurtigst muligt.

Nye Hyvido-sorter med længere såvindue

Da de nye sorter SY Galileoo og Jettoo har en endnu større buskningsevne end vores øvrige sorter anbefaler vi følgende såvindue:

  • 1.-25. September: Galileoo og Jettoo
  • 1.-20. September: Bazooka, Belfry og Toreroo

Tips til en god ukrudtsbekæmpelse

Den allerbedste løsning mod græs og tokimbladet ukrudt er at foretage en behandling på sort jord inden afgrøden er kommet op med 100 ml DFF/ha – gerne lige efter at der er kommet en byge. Herefter følges op med 1-1,5 Boxer, alt afhængig af forekomst af problemgræsser, når kørespor er godt synlige. 

Brug vores udsædsberegner, som er tilpasset lokale forhold

For at finde det korrekte plantetal på sortsniveau kan du anvende vores Hyvido udsædsberegner. Udsædsberegneren tager højde for dine lokale klimadata på postnummerniveau ud fra de sidste 10 år.