Nyt fra Syngenta | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Nyt fra Syngenta

Generelle nyheder
11.04.2016

Nyt fra Syngenta 

Sådan blive vi mere effektive

Syngenta tilsagn: Forøgelse af det gennemsnitlige udbytte for verdens førende afgrøder med 20 procent.

I 2013 lancerede Syngenta ’The Good Growth Plan’, der blandt andet beskrev seks tilsagn og mål til udfordringerne med at brødføde verdens konstant stigende befolkning. Syngenta har i samarbejde med partnere, avlere og regionale kontakter udviklet nogle standarder, der blandt andet demonstrerer fremgangen i opfyldelsen af de seks tilsagn. 
 
Artiklen er den første i en serie, der i detaljer beskriver, hvorledes Syngenta håndterer tilsagnet ’Forøgelse af det gennemsnitlige udbytte for verdens førende afgrøder med 20 procent’.
 
Læs hele artiklen ’Measuring Good Growth - Crop Efficiency

Fordobling - To afgrøder på samme jord i samme sæson

I ’The Good Growth Plan’ har Syngenta givet tilsagn om forøgelse af det gennemsnitlige udbytte for verdens førende afgrøder med 20 procent. Dette kan blandt andet opfyldes ved at optimere kapaciteten af eksisterende landbrugsjord, og til det har Syngenta udviklet frøsorter med kortere vækstcyklus, hvorved landmanden kan høste mindst to afgrøder på den samme jord inden for samme vækstsæson. 
 
Kortere vækstcyklus øger ikke blot produktiviteten, og indtjeningen, men giver ligeledes avlerne mulighed for at producere mere mad uden brug af mere jord – en i forvejen begrænset naturressource.
 
Læs hele artiklen 'Doubling up'

Bedre kontrol, højere udbytte

I ’The Good Growth Plan’ har Syngenta givet tilsagn om forøgelse af det gennemsnitlige udbytte for verdens førende afgrøder med 20 procent uden forøgelse af landområder. Med et gennembrud i kampen mod skimmelsvamp i soyabønner, vil brasilianske avlere kunne vinde kampen mod en af de største trusler til deres afgrøde.   I de 80 til 120 dage det tager for soyabønner at gro og blive høstet, kan afgrøden blive angrebet af op imod 80 forskellige skadedyr og sygdomme. Den mest aggressive og destruktive er soyabønne skimmelsvamp (soybean rust), der for avlerne kan have katastrofale følger for udbyttet. For at give avlerne troen på, at denne altødelæggende sygdom kan kontrolleres med succes, lancerer Syngenta i Brasilien det banebrydende bekæmpelsesmiddel ELATUS™.

Læs hele artiklen 'Better control, higher yield'

Bedre udnyttelse af jordens vandressourcer 

Eftersom virkningen af klimaforandringerne bliver mere udtalt, og at mangel på vand i mange regioner bliver et stadig større problem, fremstår Syngentas tilsagn i ’The Good Growth Plan’ om forøgelse af det gennemsnitlige udbytte for verdens førende afgrøder med 20 procent, uden fx at bruge mere vand, endnu mere meningsfyldt. Det er allerede sket store fremskridt med at øge udbyttet, uden at formindske de i forvejen knappe vandressourcer, og at hjælpe avlere med nye teknologier og metoder til at udnytte vandet bedre i fremtiden spiller i stigende omfang en kritisk rolle. 

Læs hele artiklen ’Optimizing water usage