Salg af Syngenta til kinesiske ChemChina nu godkendt af aktionærerne.

Nyhed - Syngenta
Salg af Syngenta til kinesiske ChemChina nu godkendt af aktionærerne.

Syngenta har i en pressemeddelelse fredag meddelt, at dets aktionærer har accepteret købstilbuddet fra ChemChina, og at transaktionen vil blive afsluttet senere i denne måned. 

Det er vigtigt at understrege, at det nye ejerforhold ikke vil ændre på de nuværende relationer til Syngenta’s kunder og øvrige forretningspartnere. Syngenta vedbliver med at være Syngenta, og den nuværende forretning fortsætter med at operere selvstændigt og med udgangspunkt fra hovedkvarteret i Schweiz. 

Med ChemChina vil vi have en ejer, der deler Syngenta’s strategiske målsætninger og langsigtede visioner såvel som selskabets store engagement i landbrug verden over. Chemchina bakker fuldt op om Syngenta’s vækststrategi, produktportefølje og geografiske rækkevidde, og vil støtte en fortsat investering i innovation og nye samarbejder, som kan komplimentere og styrke den nuværende forretning og bestræbelserne på at servicere kunderne på bedste vis.

For yderligere information se www.syngenta.com