You are here

Blomster, Bier og Bornholm - Folkemødet 2018

Generelle nyheder
21.06.2018
Billeder fra Folkemødet i Bornholm, hvor Syngenta deltog

Hvorfor var Syngenta med til Folkemødet på Bornholm? 

På Folkemødet mødes foreninger, virksomheder, interesse organisationer og politiske partier for at diskutere bla. biodiversitet. Syngenta har i mange år haft fokus på biodiversitet blandt igennem projektet Operation Pollinator og vil fortsat gerne sætte fokus på, at det moderne landbrug og naturforvaltning godt kan gå hånd i hånd.

Folkemødet er en mulighed for os til at komme i dialog med mange forskellige mennesker, også de som vi i hverdagen ikke har naturlig kontakt med. På den måde kan vi også lære noget nyt, få ny inspiration og diskutere vores synspunkter med grupper, som har en anden tilgang til landbrug end os.

Hvad er Operation Pollinator? 

Operation Pollinator et internationalt biodiversitetsprojekt som startede for mere end 15 år siden med at lave bi-venlige habitater på de dele af landbrugets marker, som alligevel ikke kunnet bruges til produktion. Formålet er at øge den generelle biodiversitet, ved at skabe føde og bosteder til bier og andre bestøvere, såvel som til små pattedyr og fugle. Samtidig medfører det en øget bestøvning af afgrøderne og en naturlige bekæmpelse af skadedyr, som vil forbedre høstudbytterne, kvaliteten af afgrøderne og sikre et bæredygtigt landbrug og miljømæssig balance. Blomsterstriberne kan også være med til at beskytte vores værdifulde vandressourcer ved at fungere som bufferzoner mod jorderosion og afstrømning.
Julie Winther Arildsen, Field Specialist fra Syngenta udtaler;

”Syngenta ønsker at øge bevidstheden om de mange fordele, som sådanne miljømæssige foranstaltninger kan bidrage med til både landmænd, natur og samfund.” 

Hvad er #BornholmBlomstrer? 

Bornholm arbejder også fokuseret med at øge diversiteten og skabe bedre levevilkår for bier og andre bestøvere. I projektet #BornholmBlostrer samarbejder Syngenta med Bornholms Landbrug & Fødevarer og er sponsor sammen med mange forskellige interessenter, helt fra NGO´ere, til Bornholms biavlerforening og Netto. 

Syngenta sponsorer #PollinatorMarathon-projektet, der etablerer en maraton lang blomsterstribe på Bornholm med det formål at skabe opmærksomhed og dialog om de mange fordele, som sådanne miljøforanstaltninger kan bringe til både landmænd, miljø og samfund.