You are here

Moddus_blandinger_tab

Tankblandinger med andre produkter

Moddus Start kan tankblandes med de fleste relevante produkter i markedet. Ofte vil tidlig behandling med Moddus Start i buskningen falde sammen med bekæmpelse af ukrudt i vintersæd. Tilsvarende vil behandlinger med svampe- og insektmidler ofte falde sammen med senere vækstregulering med Moddus Start eller Moddus M. Blandinger med gødninger/mikronæring er mulig.

Bland ikke Moddus Start med mere end ét produkt. Se herunder retningslinjer for blandinger.

Syngenta står inde for blandinger med Serrate, Atlantis, Broadway, Cossack og Hussar i stadie 25-29 i hvede, såfremt afgrøden er i god vækst og ikke er stresset.

Moddus produkter er meget blandbare og bør anvendes på afgrøder der vokser godt og ikke er stresset af vand- eller næringsmangel. Undgå behandling i perioder med frost.

 

ProdukttypeAnbefaling til blandingerBør ikke blandes med
Midler mod græsukrudtModdus Start er blandbar med græsukrudtsmidler, som tilhører gruppen af ALS-hæmmere/SU-midler i vinterhvede frem til stadie 29. Senere anvendelse og anvendelse i andre afgrøder kan medføre skade i afgrøden. Blanding med Topik er muligt frem til stadie 39Bør ikke blandes med Primera Super og Foxtrot
UkrudtsmidlerModdus Start er blandbar med de fleste ukrudtsmidler. Gælder også for Moddus MModdus M: Hussar, Atlantis, Broadway, Cossack, Serrate, Tombo 
Svampe- og insektmidlerModdus Start er blandbar med alle aktuelle svampe- og insektmidler.
(gælder også for Moddus M)
 
GødningsmidlerModdus Start har god blandbarhed med gødningsmidlerBør ikke blandes med Mangansulfat
Ved tankblanding af Moddus med produkter + olie eller sprede-klæbe-midlerOlie eller sprede-klæbe-middel tilsættes ifølge anbefaling. Undgå at udsprøjte blandinger med olie i stærkt sollys midt på dagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tombo® og Broadway®  er registreret varemærke hos hos DOW
Hussar®, Cossack®, Atlantis® og Primera® Super  er registreret varemærke hos Bayer Crop Science

Foxtrot® er registreret varemærke hos FMC