You are here

Moddus_2017_Tab 4

Effekt af vækstregulering med Moddus Start og Moddus M i hvede

Moddus effektoversigt

Anbefalede løsninger med Moddus Start og Moddus M

 

    Stadie Anbefaling

HVEDE

To behandlinger (doser pr. hektar)

25-30 0,2-0,25 l Moddus Start* + evt. 0,5 l CCC + evt. 120 g Serrate** + olie
  31-37 0,2-0,3 l Moddus M eller 0,15-0,3 l Moddus Start*
  En behandling (doser pr. hektar) 30-32 0,3- 0,4 l Moddus M eller 0,2 – 0,3 l Moddus Start* + evt 0,5 l CCC

VÅRHVEDE

To behandlinger (doser pr. hektar) 25-30 0,15-0,2 l Moddus Start* + evt. 0,5 l CCC 
  31-37 0,2-0,3 l Moddus M eller 0,15-0,2 l Moddus Start*
  En behandling (doser pr. hektar) 30-32 0,3- 0,4 l Moddus M eller 0,2 – 0,3 l Moddus Start* + evt 0,5 l CCC

BYG

To behandlinger (doser pr. hektar) 25-30 0,2-0,25 l Moddus Start***
  31-37 0,2-0,3 l Moddus M eller 0,15-0,3 l Moddus Start***
  En behandling (doser pr. hektar) 31-37 0,2- 0,4 l Moddus M eller 0,15 – 0,3 l Moddus Start*** + evt 0,2 Cerone®

RUG & TRITICALE

To behandlinger (doser pr. hektar) 25-30 0,2 – 0,3 l Moddus Start**** + evt. 0,5 l CCC
  31-37 0,2-0,4 l Moddus M + evt 0,2 l Cerone®
  En behandling (doser pr. hektar) 31-37 0,3- 0,4 l Moddus M + evt 0,2 l Cerone®

HAVRE

To behandlinger (doser pr. hektar) 25-30 0,15 – 0,2 l Moddus Start***** + evt. 0,5 l CCC
  31-34 0,2-0,3 l Moddus M eller 0,15-0,2 Moddus Start*****
  En behandling (doser pr. hektar) 30-34 0,2- 0,3 l Moddus M eller 0,15-0,2 Moddus Start*****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Max 0,3 liter Moddus Start / hektar / år i Hvede
** Blanding med Serrate kun i st 25-29 under gode vækstforhold
*** Max 0,6 liter Moddus Start / hektar / år i Byg
**** Max 0,6 liter Moddus Start / hektar / år i rug og Triticale. Moddus Start i rug kun i stadie 25-30
***** Max 0,4 liter/ha Moddus Start  / år i havre

Cerone® er et registreret varemærke for Bayer A/S

Brug af Moddus Start i frøgræs

Ligesom i korn vil det i frøgræs være interessant at fokusere mere på en delt vækstregulering. Særligt i rajgræs, rødsvingel og hundegræs er det på den måde muligt at få fl ere sideskud med op. Senere, før skridning, kan en tilpasset dosering af Moddus M tildeles efter afgrødens behov.

1. Flere sideskud sætter frø og afgrøden harmoniseres i højden
2. Mere jævn og eff ektiv blomstring
3. Delt anvendelse af Moddus giver de største udbytter i forsøg

Med #RØDDERNE i marken

Følg #RØDDERNE på Facebook og få ny inspiration og viden