You are here

Moddus_2017_Tab 3

Ny formulering – nye muligheder

Moddus Start er udviklet specielt til tidlig brug om foråret. Midlet kan anvendes allerede fra stadie 25 i korn (midt buskning). Moddus Start er også godkendt til brug i frøgræs, her fra stadie 30.

En tidlig behandling stiller særlige krav til midlets egenskaber, da planten er mindre og temperaturen lavere. Moddus Start er specielt designet til at møde disse udfordringer.

• Den nye formulering gør det muligt at bruge Moddus Start allerede efter allerede - fra stadie 25 i foråret (midt buskning) og inden strækning
• Kan anvendes fra 6 grader såfremt der er aktiv vækst i afgrøden i perioden efter
• Tilpasset til brug på mindre planter gennem bedre fordeling og øget optagelse
• Moddus Start er særdeles blandbar i sprøjten og skummer ikke. Kræver ikke spredeklæbemiddel.

Tidlig anvendelse af Moddus Start øger udbyttepotentialet markant i din afgrøde

Når Moddus Start anvendes i buskningen (fra st 25) dannes fl ere sideskud, og eksisterende sideskud beskyttes. Moddus Start dæmper hovedskuddets dominans samtidig med, at eksisterende og nye sideskud bliver ’løftet op’, så flere strå bærer aks.

Øget rodtilvækst

Den øgede rodvækst (op til 33 % øget rodvolumen er registreret i nye engelske undersøgelser) bevirker, at afgrøden bedre kan optage vand og næringsstoffer, og risiko for rodlejesæd minimeres. Derfor er den mindre udsat for tørke og anden stress i løbet af sæsonen. Dermed bliver der bedre balance mellem rod og topvækst i afgrøden – hvilket øger muligheden for høje udbytter af god kvalitet.

Større indhold af klorofyl

Afgrøder, der er behandlet med Moddus Start frem for CCC inden afsluttet buskning, har et større indhold af klorofyl efter blomstring. Det dokumenteres af nye undersøgelser i hvede. Et højt indhold af klorofyl giver større fotosynteseaktivitet, dermed er grunden lagt for at øge udbyttepotentialet i afgrøden.

Stærkere rødder til din afgrøde

Ved 0-20 cm dybde:
+13 % roddiameter (mm)
+13,6 % i rodvolumen
(cm rod/cm3)

Ved 80-100 cm dybde:
+5,6 % roddiameter (mm)
+33 % rodvolumen
(cm rod/cm3)

Illustrationen viser resultaterne fra et forsøg med rodudvikling. Planterne er behandlet med Moddus Start på stadie DC 25-31 (buskning) ADAS UK 2013

Moddus