You are here

Moddus_2017_Tab 1

Bevar potentialet i marken med vækstregulering 

Vækstregulering er med til at sikre potentialet for højt udbytte i markerne og beskytter mod lejesæd.

Tidlig såning, milde vintre, et lunt forår og større mængder kvælstof til rådighed er alle faktorer, som øger risikoen for lejesæd og dermed behovet for vækstregulering.

Med en tidlig vækstregulering kan vi give afgrøden bedre vækstbetingelser og bevare det potentiale, som findes i marken.

Tidlig vækstregulering og ukrudtsbekæmpelse skal ofte udføres på samme tid. 

Der har i 2016 været gode erfaringer med blanding af Moddus Start og Serrate i hvede. Det er derfor en løsning, som vi anbefaler i hvede frem til begyndende strækning, når der er behov for bred effekt på græsukrudt og bredbladet ukrudt.

I hvede er Moddus® Start blandbar med ukrudtsmidler som: 
Serrate, Atlantis OD, Cossack, OD, Broadway og Hussar i buskningen frem til stadie 29, under gode vækstforhold i dagene før og efterbehandling.

Moddus

Højere kvælstofmængder

Med adgang til højere kvælstofmængder øges muligheden for større udbytter. Udbytter som skal beskyttes gennem hele vækstsæsonen. Vækstregulering er her en vigtig parameter, som beskytter mod lejesæd og sikrer høj kvalitet

Forskellige behandlingstidspunkter har forskellig effekt på afgrøden

• En tidlig behandling i midt buskning (st 25) giver størst effekt på udvikling af rødder, sideskud og stråbasis.
• En senere behandling, hen imod fanebladets fremkomst, har størst effekt på den øvre del af stænglen og beskytter samtidig mod aksnedknækning.

Med to forskellige Moddus produkter kan du derfor få udbytte af at behandle på to tidspunkter i sæsonen. Moddus produkterne virker på den del af planten der er i vækst når behandlingen udføres.

Moddus