You are here

Moddus - Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Klik på pilen ud for det spørgsmål, som du gerne vil se svaret på. Du kan også læse mere om hvornår og hvordan du vækstregulerer i guiden; Kunsten at vækstregulere, som du kan downloade herunder

Moddus Start

Hvorfor skal jeg vælge Moddus Start til vækstregulering i korn og frøgræs?

• Bedre timing og skånsomhed: Kan som eneste Moddus produkt anvendes allerede fra tidligt forår (fra st 25), når afgrøden er i vækst og ikke stresset af vandmangel/høje temperaturer
• Kan anvendes gennem hele sæsonen: Bredeste godkendelse (st 25-49) i markedet for vækstreguleringsmidler
• Mulighed for opfølgning: Må anvendes to gange i alle kornarter og i frøgræs

Kan jeg blande Moddus Start med græsukrudtsmidler og mangan i vintersæd i foråret?

• Ja i HVEDE er Moddus Start blandbar med ’græsherbicider’ (Serrate, Cossack OD, Atlantis OD, Broadway eller Hussar OD) frem til afsluttet buskning (st. 29). Mangan kan også tilsættes- f.eks 1 ltr/ha flydende Mangan.

Kan jeg reducere doseringen af Moddus Start i forhold til Moddus M?

• Ja, Moddus Start er en ny og forbedret formulering ift. andre Trinexapac-produkter,- 25 % bedre effekt. Der afsættes mere aktivstof på bladet.
• Det vil sige, at 0,3 Moddus Start = 0,4 Moddus M og tilsvarende Trinexapac-produkter

Findes der gode blandingspartnere til Moddus Start, som I vil anbefale?

• Tidlig vækstregulering fra st. 25 af hvede, triticale og rug:
0,2 Moddus Start + 0,5 CCC er en meget stærk løsning omkring afsluttet buskning eller begyndende strækning i hvede, rug og triticale, som har vist gode effekter så snart der er vækst i afgrøden

• Sen vækstregulering/aksnedknækning i byg:
0,2 Moddus Start + Cerone anbefales mod aksnedknækning og forbedret stråstyrke

Læs også mere om tankblandinger i fanen: Blandinger med andre produkter.

Moddus M

Hvorfor skal jeg vælge Moddus M?

• Må anvendes i alle kornarter og i frøgræs fra st. 30. Anvendes som enkeltbehandling eller som opfølgning på tidlig vækstregulering.

• I frøgræs giver kombination af Moddus M og Moddus Start mulighed for at forebygge tidlig lejesæd, samt at anvende en maksimal indsats ved skridning så afgrøden står op ved blomstring.

Findes der gode blandingspartnere til Moddus M, som I vil anbefale?

• Vækstregulering i begyndende strækning i hvede, triticale og rug:
0,25 Moddus M + 0,5 CCC er en meget stærk løsning fra begyndende strækning. 
0,2-0,4 l/ha Moddus M er en god løsning i strækningsfasen, som opfølgning på Moddus Start (+CCC) behandlingen i buskningen. 

• Sen vækstregulering/asknedknækning i byg:
0,25 Moddus M + Cerone anbefales ved afsluttet strækning for forbedret stråstyrke og aksnedknækning i byg

Læs også mere om tankblandinger i fanen: Blandinger med andre produkter.

Generelt for både Moddus Start og Moddus M

Under hvilke forhold kan jeg anvende Moddus Start og Moddus M?

• Både Moddus Start og Moddus M virker så snart der er vækst i planterne. Optagelse og aktivitet i planterne sker allerede fra 6-8 grader. Moddus Start optages hurtigere og har tidligere effekt end Moddus M på grund af en anden formulering.

• Bedst effekt opnås ved udsprøjtning på afgrøde en dag med stigende temperatur og god lysintensitet. Afgrøden skal være i god vækst og ikke hæmmet af vand- eller næringsstofmangel.

Hvordan virker Moddus Start og Moddus M på planterne?

• Sikrer afgrøden stærkere, kortere og tykkere strå, - forebygger lejesæd

Får jeg mindre halm, når jeg anvender Moddus Start og Moddus M?

• Nej, den samlede halmmængde reduceres ikke, da stænglerne ved behandling i stedet bliver tykkere.