You are here

I Syngenta hjælper vi de danske landmænd til en god høst af høj kvalitet - år efter år. Derfor tilbyder vi kun højtydende majssorter med forskellige profiler der er tilpasset de danske forhold.

Alle vores majssorter er stay green-typer og udmærker sig ved højt udbytte, solid kvalitet og stærk sygdomsresistens - og i år tilføjer vi to nye sorter til sortimentet; SY Karthoun og SY Rotango.

SY Karthoun er vores nye, dyrkningssikre sort med et meget højt tørstofudbytte og en god tidlighed på både varme og kølige lokaliteter.

SY Rotango er vores nye, middeltidlige sort som leverer høj kvalitet på alle parametre – også under varierende forhold. Sorten klarer sig særligt godt på varmere lokaliteter.

De nye sorter forhandles af Brdr. Ewers og Hornsyld Købmandsgård.

Derudover består vores sortiment af top-performeren SY Milkytop og af SY Nordicstar, som forhandles af henholdsvis DLG og Danish Agro, Vestjysk Andel m.fl.”

SY Karthoun

SY Karthoun

En tidlig sort til både varme og kølige lokaliteter

SY Rotango

SY Rotango

Høj kvalitet på alle parametre - særligt på varmere lokaliteter

SY Nordicstar

En tidlig sort med højt udbyttepotentiale, højt stivelsesudbytte og god...

SY Milkytop

Giver mere mælk! Højeste udbyttepotentiale og optimal foderværdi

#RØDDERNE, Henrik Ryberg er på besøg på Fyn hos Jacob Eriksen under dette års majshøst - se video herunder