You are here

Kartoffelkampagne2017_Tab2

Kartoffelskimmel

Kartoffelskimmel forårsager store skader på stilke og blade, hvilket spreder sig til både over- og underjordiske dele af planten.

Overvintring af skimmelsporer sker i inficerede knolde og planterester. Når kartoflen gror, går mycelievæksten ind i spirerne og trænger op på stilke og bladskafter. Her dannes der sporangier (hvilelegemer), der spredes over store områder med vinden. Sporangierne danner efterfølgende zoosporer, der smitter planterne på den nye mark.

Ved smitten dannes der mycelium, som i fugtigt og varmt vejr breder sig ud på bladet. Dette er den hvide belægning, man ser på undersiden af bladet mellem frisk og dødt væv. Mycelium producerer efterfølgende sporangier, der igen fører smitten videre. Myceliet og sporangierne kan derefter inficere knoldene, når de følger med vandet ned til knoldene, eller hvis de kommer i kontakt med knoldene ved optagningen. På denne måde kan de efterfølgende forårsage knoldskimmel, og smitten føres videre.

Stop kartoffelskimmel på et tidligt stadie 

Det er muligt at bekæmpe kartoffelskimmel uden at bruge kurative midler. Revus og Revus Top er gennemprøvede midler, der egner sig godt til at udgøre grundlaget i din kartoffelskimmelstrategi. De giver den bedste beskyttelse af nytilvæksten i begyndelsen af behandlingsprogrammet. 

Revus og Revus Top har translaminær effekt, der beskytter både over- og undersiden af bladene. Det betyder, at de øverste blade beskyttes mod luftbåren smitte, og at de nederste blade beskyttes mod jordsmitte.

Bekæmpelse af kartoffelskimmel

Revus er det bedste middel at påbegynde bekæmpelsen af kartoffelskimmel med på grund af den translaminære effekt, der beskytter bladene på både over- og undersiden.

Med #RØDDERNE i marken

Følg #RØDDERNE på Facebook og få ny inspiration og viden