You are here

Share page with AddThis

Hyvido - tidlig såning

Tidlig såning med Hyvido

Hyvido-sorterne er skabt til tidlig såning – allerede fra 1. september – hvilket giver flere sådage til rådighed i et hektisk efterår. Ved at anvende Hyvido vinterbyg som forfrugt til vinterraps i stedet for flerårshvede får du bedre tid til tidlig etablering af vinterraps.

Tidlige afgrøder kan give op til 3 ugers ekstra høstdage pr. år, hvilket giver flere dage til halmbjærgning, færre overarbejdstimer og mindre omkostninger til tørring. Hvis man vælger at så f.eks. 20% hybrid vinterbyg på sin bedrift, svarer det i praksis til, at man med en 30 fods mejetærsker lige pludselig har 6 fod ekstra på mejetærskeren. Eller sagt med andre ord: 20% større kapacitet.

Samtidig giver det flere dage til at etablere næste års afgrøder rettidigt. Dette betyder højere udbytter, fordi alle afgrøderne vil opnå et markant større rodnet, hvilket gør dem mindre tørkefølsomme. Flere grodage giver flere aks pr. kvadratmeter og flere kerner pr. aks. For de fleste arters og sorters vedkommende vil potentialet øges med 10-15 % ved tidlig såning i forhold til sen såning.

Dette kræver dog, at man har valgt en sort, der er velegnet til tidlig såning. Tidlig såning giver desuden mulighed for at halvere den planlagte udsædsmængde. Og har du mulighed for at etablere vinterhvede, vinterrug eller vinterbyg inden d. 7. september, kan du erstatte efterafgrøder, som er dyre at etablere, i forholdet 1:4.

Hyvido udsædsberegner

Hyvido udsædsberegner

Beregn den korrekte mængde udsæd du skal så i forhold til din lokalitet og dato

Fordele ved et optimeret sædskifte

• Ensartede høje udbytter på forskellige jordtyper
• Bedre udnyttelse af maskinparken
• Mere tid til bjærgning af halm
• Høj vinterfasthed og mindre risiko for manganmangel
• Større dyrkningssikkerhed pga. hybrideffekten

Hyvido og raps i sædskiftet

Når vi kommer ind i september måned, kan du starte med at så dine Hyvido-marker. Ved tidlig etablering er der mulighed for at anvende en mindre udsædsmængde. Brug udsædsberegneren på hyvido.syngenta.dk til at beregne mængden af udsæd, du har behov for til din mark.

Når du overvejer såtidspunktet, skal du tage hensyn til, om din mark ligger på en mild eller en koldere lokalitet. På nedenstående skemaer kan du se det anbefalede antal af spiredygtige kerner pr. m2 i forskellige lokaliteter:

Antal spiredygtige kerner pr. m2

 

1.-8. september

9.-15. september

16.-23. september

Milde lokaliteter

Kolde lokaliteter

Milde lokaliteter

Kolde lokaliteter

Milde lokaliteter

Kolde lokaliteter

HYVIDO

130

150

170

180

200

220

Optimal sådybde er 2,5-3,5 cm med placering på fast og fugtig bund for at opnå bedst mulige fremspring.

Grafik som viser fordelene ved at så tidligt med Hyvido