Hyvido - tidlig såning| Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Hyvido - tidlig såning

Tidlig såning med Hyvido øger udbyttet

Vores Hyvido-sorter er skabt til tidlig såning – allerede fra 1. september – så du får flere sådage i det hektiske efterår og dermed øger dit potentielle udbytte markant. 

Tidlige afgrøder kan give op til 3 ugers ekstra høstdage pr. år. Derfor har du i forhold til vårbyg og vinterhvede flere dage til at bjærge halm, færre overarbejdstimer og mindre omkostninger til tørring.

Vælger du eksempelvis at så 20 %  hybrid vinterbyg på din bedrift, svarer det i praksis til, at du på en 30 fods mejetærsker pludselig har 6 fod EKSTRA at høste med. Eller med andre ord: 20 % større kapacitet.

Øg dit udbytte med 10-15 %

Samtidig får du flere dage til at etablere næste års afgrøder rettidigt, og det betyder højere udbytter.

Alle afgrøderne vil opnå et markant større rodnet, hvilket gør dem mindre tørkefølsomme, ligesom flere grodage giver flere aks pr. kvadratmeter og flere kerner pr. aks.

For de fleste arters og sorters vedkommende vil du derfor øge det potentielle udbytte med 10-15 % ved tidlig såning i forhold til sen såning.

Billede af vintersæd folder

Dyrkningsvejledning

Optimér dine vinterafgrøder og få mere tid til høst og såning

Vidste du?

Tidlig såning giver dig mulighed for at halvere den planlagte udsædsmængde. Og har du mulighed for at etablere vinterhvede, vinterrug eller vinterbyg inden d. 7. september, kan du erstatte efterafgrøder, som er dyre at etablere, i forholdet 1:4.

Bruger du Hyvido vinterbyg som forafgrøde til vinterraps i stedet for flerårshvede, får du også bedre tid til tidlig etablering af vinterraps.

Dine fordele ved optimeret sædskifte

• Ensartede høje udbytter på forskellige jordtyper
• Bedre udnyttelse af maskinparken
• Mere tid til bjærgning af halm
• Høj vinterfasthed og mindre risiko for manganmangel
• Større dyrkningssikkerhed pga. hybrideffekten

Hyvido og raps i sædskiftet

Hvornår skal du så dine Hyvido marker?

Allerede i september kan du starte med at så dine Hyvido-marker., og jo tidligere du starter, jo mindre udsædsmængder vil du have brug for. Brug vores udsædsberegner til at beregne mængden af udsæd, du har behov for. 

Når du overvejer, hvornår du skal gå i gang med såningen, skal du også tage hensyn til, om din mark ligger på en mild eller en koldere lokalitet.

Du kan herunder se det anbefalede antal af spiredygtige kerner pr. m2 i forskellige lokaliteter:

Antal spiredygtige kerner pr. m2

 

1.-8. september

9.-15. september

16.-23. september

Milde lokaliteter

Kolde lokaliteter

Milde lokaliteter

Kolde lokaliteter

Milde lokaliteter

Kolde lokaliteter

HYVIDO

130

150

170

180

200

220

Optimal sådybde er 2,5-3,5 cm med placering på fast og fugtig bund for at opnå bedst mulige fremspring.

Grafik som viser fordelene ved at så tidligt med Hyvido