You are here

Hyvido - sædskifte og dyrkningsvejledning

Hyvido - sædskifte og dyrkningsvejledning

Hvor skal Hyvido placeres i sædskiftet?

Hyvido sorterne bør erstatte konventionel vinterbyg, andenårs-vinterhvede eller vinterrug i sædskiftet.

Hybrid vinterbyg udmærker sig positivt i forhold til andenårs-hvede ved at være 14-17 dage tidligere moden. Ud over dette har Hyvido sorterne et mindre behov for kvælstof, er mindre modtagelige overfor svampesygdomme og får normalt ikke goldfodsyge.

Desuden er vinterbyg ideel som forfrugt til vinterraps. Tyske undersøgelser viser et stabilt merudbytte i raps på mere end 200 kg/ha ved vinterbyg som forfrugt i forhold til vinterhvede. Baggrunden for dette er en bedre struktur i jorden. Hybridbyg som forfrugt til vinterraps giver dig samtidig mulighed for at starte såningen af vinterrapsen fra starten af august. Dette har i forsøg vist sig at være særdeles vigtigt, hvis udbyttet i vinterrapsen også skal helt i top.

Fordele ved et optimeret sædskifte

● Ensartede høje udbytter på forskellige jordtyper
● Bedre udnyttelse af maskinparken
● Mere tid til bjærgning af halm
● Høj vinterfasthed og mindre risiko for manganmangel
● Større dyrkningssikkerhed pga. hybrideffekten

Hyvido og raps i sædskiftet

Tidlig såning - højt afkast

Hyvido kan med fordel sås i de tidligere efterår allerede fra september måned. Ved tidlig etablering er der mulighed for at anvende en mindre udsædsmængde og planterne er bedre rustet til vinteren.

På nedenstående skema kan du se det anbefalede antal af spiredygtige kerner pr. m2 for de forskellige Hyvido-sorter og i forskellige lokaliteter. 

Antal spiredygtige kerner pr. m2

 

1.-8. september

9.-15. september

16.-23. september

Milde lokaliteter

Kolde lokaliteter

Milde lokaliteter

Kolde lokaliteter

Milde lokaliteter

Kolde lokaliteter

Bazooka

130

150

160

180

200

220

Belfry

130

150

160

180

200

220

Toreroo

120

140

150

170

190

210

Mercurioo

120

140

150

170

190

210

Wootan

130

150

170

180

200

220

Optimal sådybde er 2,5-3,5 cm med placering på fast og fugtig bund for at opnå bedst mulige fremspring.

Dyrkningsvejledning

Hyvido hybrid vinterbyg-sorter adskiller sig på en række områder rent dyrkningsteknisk fra linjesorter. Hyvido-sorter adskiller sig specielt omkring såtid, plantetal og gødskning, hvor primært tidlig såning medfører behov for øget fokus på skadegørere i efteråret.

Download Hyvido dyrkningsvejledning her

Udsædsmængde af Hyvido
Såtidspunkt af Hyvido
Hyvido ukrudt ikon
Hyvido bladlus ikon
Hyvido gødning
Hyvido vækstregulering med Moddus Start
Hyvido Svampebehandling
Hyvido høst ikon

Du kan læse mere om dyrkning af Hyvido-sorterne i dyrkningsvejledningerne på sortsiderne (klik på sorten, du vil vide mere om, herunder) eller du kan se i den fælles dyrkningsvejledning her.