You are here

Hyvido - grobund for bedre indtjening

Hyvido sorter modner tidligt

Hyvido sorterne modner op til en uge før mange andre vinterbyg sorter på markedet. Dette vil for mange være en kæmpe fordel, da det giver ekstra tid til bjærgning af halm. Samtidig kan eventuelt spildte kerner i jorden blive bragt til spiring.

Den tidlige høst giver dig samtidigt mulighed for at få etableret vinterrapsen tidligt inden høsten af ejendommens øvrige afgrøder. Hyvido sorter giver dig med andre ord en række fordele, både i form af et væsentlig større dækningsbidrag, og en bedre udnyttelse af den tid der er til rådighed i en travl vækstsæson.

Merudbytte og dyrkningssikkerhed

På den enkelte mark vil merudbyttet ligge på omkring 1 tons ekstra pr. hektar, fordi udbyttet bliver mere ensartet i områder, som normalt trækker gennemsnitsudbyttet nedad. Endvidere har engelske og tyske analyser vist, at med en Hyvido hybrid vinterbygsort får du ikke bare et bedre udbytte. Du får også en mindre stresset hverdag. Hyvido-sorterne er skabt til tidlig såning – allerede fra 1. september – hvilket giver flere sådage til rådighed i et hektisk efterår. Ved at anvende Hyvido vinterbyg som forfrugt til vinterraps i stedet for flerårshvede får du bedre tid til tidlig etablering af vinterraps.

Desuden er alle Hyvido-sorterne kendetegnet ved stor dyrkningssikkerhed, hvilket er med til at give ekstra tryghed i hverdagen. Vælger du at så en Hyvido-sort, får du en række stærke fordele med i købet: forbrugsværdien af hybrid vinterbyg til vinterraps er større end 2. års hvede, hvilket medfordel kunne udnyttes i større udstrækning end hidtil. 

Op til 800 kr. ekstra pr. hektar 

Kombinationen af et sædskifte, hvor både en Hyvido hybrid vinterbyg og en Safe Harvest vinterraps indgår, vil ofte forbedre dækningsbidraget i både vinterbyg og vinterraps med op til 800 kr. pr. ha. Det forbedrende resultat er en kombination af et højere udbytte og sparede omkostninger i forhold til dyrkning af flerårshvede.