You are here

Fusarium

Fusarium spp

Der findes forskellige arter af svampen og de kan give forskellige symptomer. Bladene kan visne og blive gule og der kan forekomme mørke pletter på bladskafterne. Det er almindeligt at man ser symptomer på den ene halvdel af bladet mens den anden halvdel ser helt sund ud. I roden kan svampen nedbryde det plantevæv som transporterer vand i roden og dette ser man som brune og brungrå strenge i roden. Visse arter kan give mørkt råd på ydersiden af roespidsen og undertiden kan hele roen rådne.

Der eksisterer over 100 forskellige arter af Fusarium og flere af disse er sygdomsfremkaldende i sukkerroer. De hyppigst forekommende er dog F. Oxysporum, F. Culmorum, F.graminearum og F. Equisetti. .

Det foretrukne klima er forskelligt for disse arter. Visse arter trives i tørt og varmt klima mens andre foretrækker koldere og fugtigere klima. Det er vanskeligt at kontrollere Fusarium med bekæmpelsesmiddel og resistente sorter er derfor vigtige.

Svampen kan angribe roer i alle stadier fra små frøplanter til store roer. Den bryder ud i forbindelse med stress som for eksempel nematoder eller tørke. Fusarium spredes med jord, vand, luft og planterester.

Indflydelse ved lagring


Rødder som er angrebne af Fusarium Culmorum allerede ved høst har en forøget risiko for råd under lagringen. Råd kan endog opstå under lagringen i roer, som er sunde ved høst, forårsaget af angreb af F. Culmorum. Beskadigelse af roerne, jord på roerne, høj fugtighed og temperatur dvs>15°C under lagringen forøger risikoen for råd under lagring.

Fusarium oxysporum kan også forårsage stor skade på sukkerroer både i marken og ved lagring. Efter 120 dages lagring var sukker koncentrationen i roer med kraftige angreb F oxysporum 5.4% til sammenligning med sunde roer hvis sukker koncentration var 13.6%.

Små roeplanter med delvis visne blade.

Mark med små planter som er blevet smittet med Fusarium.

Sukkerroe med mørke pletter på bladskafterne.

Fusarium inficeret plante med
mørke pletter på bladskafterne.

Sukkerroeblad hvor halvdelen er brun.

Fusarium symptom på bladene kan let forveksles
med angreb af Verticillium.

Sukkerroe der er kraftigt angrebet.

Roe med kraftig infektion af Fusarium.

Hvad kan jeg gøre for at forebygge?


  • Foretage god jordbearbejdning
  • Følge et godt sædskifte på mindst 4 år, eftersom svampen overlever på planterester i jorden
  • Vælge tolerante sorter