You are here

Frøprocessering

Oprindeligt sad flere frø sammen og dannede et multigerm frønøgle, men ved hjælp af forædling lykkedes det at skabe det monogerme frø og siden 60’erne er denne type alt dominerende på de fleste markeder.

Men det som vi i daglig tale kalder for sukkerroefrø er egentlig en lille frugt (nød). Det virkelige frø ligger inden i den femkantede frugtskål og dækkes af et lille låg. I bunden af frugtskålen findes en lille åbning – den såkaldte basalpore. Gennem denne pore sker vand- og iltoptagelsen i spiringsfasen. Det virkelige frø består af en kim, som udvikles til roden og oplagsnæring (stivelse) som forsyner roden med energi under fremspiringen.

Frø, hvor låget er taget af.

Når låget er taget af, ses det rigtige frø

 

Størrelsen af frugten afhænger dels af sorten – genetikken – og dels af de dyrkningsbetingelser der var i vækståret. Et varmt og tørt klima giver oftest en mindre frugt i forhold til hvis den samme sort blev dyrket ved lavere temperaturer og mere nedbør. Afhængig af temperatur og nedbørsmængde under polinationen kan visse frugter vokse uden noget indhold og et ”tomt frø” er dannet.

Nøgenfrøprocessen


Efter en forrensning transporteres frøet til anlægget i Frankrig hvor den videre bearbejdning sker, den såkaldte nøgenfrøproces. Den består av et antal forskellige trin:

  • Polering/slibningRensning for at fjerne stakke og andet "ikke-frømateriale".
  • Polering/slibningPolering/slibning, dels for at give frøet en mere rund form for at lette pilleringen, dels for at fjerne unødig frømasse som har en negativ indvirkning på fremspiringshastighed og total fremkomst.
  • Størrelsessortering – for at tilpasse frøet til den efterfølgende pillering, fjerne små frø med lav spiringskapacitet, samt fjerne ikke-mongerme frø.
  • Gennemblæsning med luft, for at fjerne tomme og dårligt dannede frø (se Frøets opbygning).
  • Dug sortering for at fjerne al affald.

 

Spirekraften bedømmes
Målet med nøgenfrøprocessen er at opnå et slutprodukt med den størst mulige monogermitet og spirekraft samt en størrelse som er velegnet til pilleringen.

Spirekraften bedømmes ved et antal forskellige laboratoriemetoder hvor temperatur, fugtighed og tid er varaible parametre.

 

 

 

Pillering - for forbedret præcision


Pilleringen udvikledes i 60’erne i forbindelse med markedsintroduktionen af det monogerme sukkerroefrø og der dermed opstod et behov for at kunne så til den færdige bestand. 
Eftersom sukkerroefrøet oprindeligt har en uregelmæssig form, var det nærliggende at forsøge at omdanne det til en rund kugle som lettere kunne sås med en enkornssåmaskine. Dette kunne imødekommes med en pillering.

Foruden at tjene en formmæssig funktion er nutidens pillering vigtig for bejdsningen – en vigtig del i det fortsatte arbejde for at reducere mængden af den totale mængde plantebeskyttelsesmidler indenfor landbruget.

Pillering i to trin

OverfladesbehandlingPilleringen sker i to trin. Først bygges formen op til en passende størrelse – størrelsen variere fra land til land, almindeligvis 3,5-4,75 mm eller 3,75-4,75 mm. OverfladesbehandlingDerefter tørres frøet og det mellemlagres til kunden  har bestemt hvilken bejdsning der ønskes.
Næste trin består af en overfladebehandling, hvor plantebeskyttelsesmiddel og slutteligt farve tilsættes.
Forpakning sker derpå i poser á 100.000 frø, en såkaldt enhed.

 

 

 

Bejdsninger


Sukkerroefrøet bejdses med forskellige plantebeskyttelsesmidler for at skabe en så effektiv beskyttelse mod svampe- og insektangreb i marken som muligt.
Hvilket bejdsemiddel der anvendes er afhængig af godkendelsen og anvendelsen af disse i de forskellige lande.