You are here

Frøavl

FrøavlKvalitetskravene til de frø vi leverer er meget høje. For at imødekomme disse må vi bl.a. sørge for at avlen sker i områder hvor der er størst chance for at opnå en god frøkvalitet år efter år.
Et godt frøavlsområde er karakteriseret ved:

  • En frostfri vinterperiode med middeltemperatur under 12 grader Celsius i ca 12-14 uger.
  • En forårsperiode som muliggør en tidlig udplanting af frøplanterne.
  • Et klima med megen sol som giver en god og jævn tilvækst af planten og sikrer en god og ensartet modning af frøet.
  • Mulighed for vanding
  • Ingen kommerciel sukkerroeavl 

    
Eftersom det mest fordelagtige klima findes omkring den 45:e breddegrad, og adgangen til godt vandingsudstyr udelukkende findes i de industrialiserede lande, har vi valgt at henlægge vores frøavl til Sydfrankrig og Norditalien. Til det amerikanske marked avler vi frø i Oregon, hvor der findes lignende forudsætninger.

Alle vore sorter er såkaldte hybridsorter, hvilket indebærer at de er resultat af en krydsning mellem en ikke-pollenproducerende moderlinje og en pollenproducerende faderlinje. Eftersom frøhøsten sker fra den monogerme moderplante bortluges faderplanterne efter afsluttet blomstring.

Frøavl

Seks raekker med hunplanter skiftevis med to raekker hanplanter

Frøavl

Frøhøst

Sukkerroefrøet er klar til høst ved månedsskiftet juli/august – oftest først i Italien p.g.a. af det varmere og tørrere klima. Planterne høstes direkte på roden og frøet tørres ved behov til < 13% fugtighed for ikke at påvirke frøkvaliteten negativt