You are here

Forædling

Sukkerroer Forædling
Planteforædling indebærer, at man i en vis grad udnytter den naturligt forekommende genetiske variation hos vores kulturplanter.

Den tidligste form af planteforædling blev udført ved at udvælge de planter, der havde den bedste tilpasningsevne til de lokale forhold, og gemme disse til brug som udsæd den næste sæson. Senere har vi også lært at forbedre kulturplanternes egenskaber ved at krydse udvalgte planter med hinanden og derigennem yderligere øge udbyttet.

At det kunne lade sig gøre at udvinde sukker fra den hvide roe blev opdaget for mere end 200 år siden. Siden da har et målbevidst forædlingsarbejde kontinuerligt forbedret bl.a. sukkerindhold og høstudbytte, så vi nu kan få en høst, der svarer til ca. 1 kg færdig sukker/m2.