You are here

Share page with AddThis

Dyrkningstips

 

Få den bedst mulige kvalitet og udbytte ud af din vårbyg - følg disse dyrkningstips

UDSÆDSMÆNGDE
Plantetal ca 250 planter pr m². Hvis såningen er udsat pga vejret, kan udsædsmængden øges med op til 20 % da der ikke forventes kan større buskning.        
 

SÅTIDPUNKT
Når jorden er tjænlig. Udsættes såtidspunktet bliver chancen for top udbytte minimeret.      

INSEKTER
Lus og kornbladbillens larve er de mest tabsgivende insekter i vårbyg. Følg markerne og registreringsnettet og udfør sprøjtning hvis skadetærsklen er opnået.

GØDSKNING
Kvælstof og protein niveauet har stor sammenhæng. 
Er alle forudsætninger tilstede for at få top udbytte skal kvælstof niveauet også hæves for at bibeholde protein indholdet. 10 kg/ha ekstra kvælstof vil kunne hæve protein indholdet med ca 0,3 procentenheder.

SVAMPBEHANDLING
1-2 behandlinger afhængig af sort og smittetryk.    
 

VÆKSTREGLERING
Med Moddus Start ved stadie 25 opnår man stråstivhed, større rodvækst og undgår abortering af sideskud. 
Større rodnet vil medføre øge optagelsen af næringsstoffer og vand. Har sorterne tendens til aksnedknækning kan vækstregulering med Moddus M udføres frem til stadie 39.