You are here

Cercospora

Cercospora beticola

Cercospora beticola er den bladpletsygdom som trives bedst i et varmt og fugtigt klima i modsætning til Ramularia som foretrækker et koldere klima. I de senere år har Cercospora spredt sig fra de sydlige egne af Europa og under varme og fugtige somre forekommer der også angreb i Danmark og Sverige. Ved kraftige angreb kan Cercospora nedsætte udbyttet betydeligt. I lande med kraftige angreb kan Cercospora ”nedbrænde” sukkerroe bladene og resistente sorter er en nødvendighed.

Svampen forårsager små, 2-3 mm, relativt runde og lysegrå pletter med en rødbrun kant. Ved kraftige angreb vokser pletterne sammen og hele blade kan visne og dø. Symptomerne begynder på enkelte planter og spredes med regnstænk og vind i marken.

Syngenta bruger mange ressourser på resistens forædling når det gælder Cercospora. Vi har et stort udvalg af resistente sorter for dyrkning i lande hvor Cercospora er et problem.

Roe med angrebne blade.

Angreb af Cercospora i Sverige.

Roer med brune visne blade .

”Nedbrændte” blade, forårsaget af Cercospora.

Pletter med rødbrune kanter på roeblad.

Typiske pletter af Cercospora
med rødbrune kanter.

Hvad kan jeg gøre for at forebygge?


  • Følge et godt sædskifte på mindst 4 år, eftersom svampen overlever på inficerede planterester i jorden
  • Undgå vanding hvis der er risiko for infektion
  • Bekæmpe med et blad fungicid ved tidlige, kraftige angreb
  • Vælge sorter med god resistens