Veletableret vinterhvede i Slagelse

GRObund - Hvad sker der i marken

Set fra vejen og tværs af dyrkningsretningen, lyser de pløjede parceller tydeligt op i forhold til parcellerne etableret med reduceret jordbearbejdning, eller med no-till direkte såning i CA-parcellerne. 

GRObund: Pløjet jordbearbejdning & Conservation Agriculture, Slagelse

Men en tur ind i marken afslører hurtigt, at det i alle parceller - uanset af dyrkningssystemer - er lykkedes at etablere vinterhvede særdeles fornuftigt. Såning af vinterhveden på forsøgsmarken ved Simon Christensen, lidt uden for Slagelse, markerer en fin start på anden dyrkningssæson i GRObund.   

Vellykket etablering i alle tre dyrkningssystemer: Pløjet (tv.), reduceret jordbearbejdning (i midten) og CA med No-till såning (th.).

Bliver øjet snydt af afgrøderester?

Visuelt ser det ud til, at hveden i de pløjede parceller er tættere og kraftigere. Spørgsmålet er blot om dette faktisk er tilfældet, eller om stubrester forstyrrer det visuelle indtryk. 
Ved hjælp af billeder taget i cirka 80 centimeters højde og ved brug af appen Canopeo kan plantedækket af jordoverfladen beregnes ganske hurtigt. Appen beregner en procentvis fordeling mellem grønne og ikke grønne pixels på billedet. Det plantedækkede område er ikke nødvendigvis direkte koblet til fremspiringen af afgrøden, men påvirkes også af andre grønne planter. Derfor er det forsøgt at undgå områder med spild-hestebønner. 

På baggrund af tre billeder i hver af de tre tilstødende parceller, er plantedækket beregnet til at være 15,5% i det pløjet parcel, 17,8% i parcellen med reduceret jordbearbejdning og 13,9% i CA-parcellen. Forskellene er således ikke lige så markant, som man kunne tro ud fra den visuelle bedømmelse. Modsat det visuelle indtryk set fra vejen, er afgrøden i de pløjede parceller altså ikke tydeligt mere veludviklet. 

Billeder af afgrøden fra 80cm højde, før og efter analyse i canopeo.Plantedækket er beregnet til at være størst parcellerne med reduceret jordbearbejdning, næststørst i de pløjede parceller (tv.) og minst i CA-parcellerne (th.).

Billeder af afgrøden fra 80cm højde, før og efter analyse i canopeo. Plantedækket er beregnet til at være størst parcellerne med reduceret jordbearbejdning, næststørst i de pløjede parceller (tv.) og mindst i CA-parcellerne (th.). 

Plantedække som måleenhed for fremspiring

Hvorvidt det højere plantedække i parcellerne med jordbearbejdning enten skyldes større planter på grund af mineralisering og dermed frigivelse af nærringsstoffer, eller bedre fremspiring må afvente resultaterne af planteoptælling. På baggrund af optællingen beregnes spireprocenten i de tre systemer.
 
En anden interessant observation er, at der er væsentlig flere spild-hestebønner i de pløjede og harvede parceller sammenlignet med CA-parcellerne, hvor der næsten ingen hestebønner er. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at hestebønnerne også tælles med i plantedækkeberegningen. 

Maskiner til etablering af hveden

  • CA-parcellerne er sået med en Horsch Avatar no-till skivesskærs-såmaskine. 
  • Parcellerne med reduceret jordbearbejdning er stubharvet og sået med en Horsch Fokus såmaskine, hvor en kraftig harve efterfølges af pakkehjul og såskær. 
  • I parcellerne med traditionel jordbearbejdning er jorden pløjet og tilsået med et Lemken Solitair rotorharvesåsæt.

Skrevet af

Kristoffer Boye Larsen - Syngenta - GRObund
Kristoffer Boye Larsen
perm_identity
Syngenta