Såning af hestebønner hos Simon Christensen på Rødkildegaarden i Slagelse

GRObund - Hvad sker der i marken
GRObund - Såning af hestebønner på Rødkildegaarden, Slagelse.

Foto: Jakob Antonissen Jensen, vkst. Konkurrence tid i nær Slagelse. Simons såmaskine, med harvesektion direkte i efterårsharvet jord til højre. Naboens system med plov og rotorharve til venstre og midt i billedet.  

Ved forsøgsvært Simon Christensen, som driver Rødkildegaarden lidt uden for Slagelse, blev hestebønnerne sået den 16. april 2021. Hestebønnerne er sået med frøgræs som forfrugt.

Bedriften har dyrket jorden uden brug af plov siden starten af 00'erne. Normalt udføres en øverlig harvning med en tallerkenharve i efteråret, hvorefter jorden løsnes lidt dybere i foråret i forbindelse med såning. Til såning anvendes en Horsch focus, der er opbygget med en tandsektion forrest, pakkehjul og skive-såskær til sidst. Den fremgangsmåde er også anvendt ved såning af hestebønner i storparcellerne.

Da Rødkildegaarden ikke selv råder over en plov, er en nabo lejet ind til opgaven. Jorden er pløjet og umiddelbart efter sået med et rotorsåsæt med skive-såskær.
Simon og naboen ikke er helt enige om, hvilket hvis system der er bedst, er projektet en kærkommen mulighed for en sjov lille konkurrence naboerne imellem. Der er således garanti for at parcellerne bliver etableret så godt som overhovedet muligt.

CA-parcellen er sået med en Multiva såmaskine. Denne maskine er udstyret med dobbelt skiveskær, efterfulgt af kombinerede pakke- og dybdehjul. Maskinen bæres af en gummihjulspakker bagerst.
Helt grundlæggende er der udført et rigtig godt stykke arbejde, under gode betingelser i alle tre parceller.

Skrevet af

Kristoffer Boye Larsen - Syngenta - GRObund
Kristoffer Boye Larsen
perm_identity
Syngenta