Høst af hestebønner hos de tre forsøgsværter

GRObund - Hvad sker der i marken

Fornuftigt udbytte i det nordjyske

Høst af de i alt 12 storparceller ved JSJ-agro nær Birkelse, foto Christian Sommerlund.

Ved JSJ-agro på Birkelse gods i det nordjyske blev både bedriftens egne hestebønner og bønnerne i GRObund-forsøget høstet i dagene omkring den 8. september. På bedriften har de erfaring med hestebønner fra tidligere år, og betegner i det lys dette års høst som værende nem og tidlig. 

Hestebønnerne er høstet med et vandindhold på cirka 16%, så driftsleder Christian Sommerlund så ingen grund til at lade dem stå længere, da de kun kunne blive mere våde. 
Vejret i perioden op til høsten har været tørt og varmt.  

Foreløbig opgørelse af udbyttet fortæller, at udbyttet er knap 5 tons i snit for næsten alle behandlinger. 

Først er marken rundt om forsøgsledene høstet, hvorefter forsøgsledene er høstet og udbyttet målt.

Hestebønnerne skal på alle tre lokationer efterfølges af vinterhvede. Hos JSJ-agro forventes hveden etableret omkring den 22. september. 

 

Godt høstvejr i august har kostet udbytte ved Holstebro

Ved Holstebro blev marken med hestebønner høstet torsdag den 9. september. Niels-Erik Halgaard høstede den omkringliggende mark med bedriftens egen mejetærsker, hvorefter forsøgsfolkene fra Ytteborg forsøgsstation høstede og målte udbytte i parcellerne med deres forsøgsmejetærsker. Efter at forsøgsmejetærskerne har høstet et par træk gennem parcellerne, blev der høstet rent med bedriftens egen mejetærsker.

Med høje temperaturer i dagene op til høstdagen forløb høsten nemt, og hestebønnerne kom ind med et vandindhold på cirka 18%. 

Den seneste måned har mængden af nedbør været meget begrænset, og det har sat sig sine spor i hestebønnerne. Derfor er Niels-Erik Halgaard ikke for optimistisk med hensyn til udbyttet. Mere spændende bliver forskellen mellem de forskellige behandlinger. Her mistænker Niels-Erik Halgaard, at der er en smule mindre udbytte i CA-parcellerne. Men det vil blive afgjort, når data fra forsøgsmejetærskerne er gjort op. 

Med hestebønnerne godt af vejen er der nu mulighed for at få den efterfølgende vinterhvede godt etableret. Hveden forventes etableret henholdsvis den 15. september i parcellerne, hvor bedriftens egen såmaskine anvendes, mens CA-parcellerne må afvente, at No-Till såmaskinen kommer forbi lidt senere.

 

Tør sommer giver tidlig høst på Sjælland

I forsøget hos Simon Christensen ved Slagelse blev hestebønnerne allerede høstet i slutningen af august, cirka to uger før det var tilfældet i det jyske.

Bønnerne var ikke helt tørre, men da vejrudsigten på daværende tidspunkt meldte ustadigt vejr, blev det besluttet at få afgrøden i hus. Udbyttet er blevet målt med forsøgsmejetærsker fra VKST's forsøgsafdeling i Ringsted.

Ligesom på de jyske lokationer forventes hveden at blive sået omkring slut september. 

 

 

Skrevet af

Kristoffer Boye Larsen - Syngenta - GRObund
Kristoffer Boye Larsen
perm_identity
Syngenta