GRObund-event i Slagelse: Fokus på jord og afgrødeetablering

GRObund - Hvad sker der i marken

I det flotteste efterårsvejr var det den 29. oktober muligt at besøge GRObund-forsøget i Slagelse.

 

 

 

GRObund-event i Slagelse, 29. oktober 2021

60 landmænd og konsulenter var samlet til arrangement med GRObund og afgrødeetablering i Conservation Agriculture i Slagelse.  

I samarbejde med Seges var Syngenta vært for en spændende dag med fokus på jord, dykningssystemer og afgrødeetablering. Cirka 60 landmænd og konsulenter så på forsøg med etablering i conservation agriculture og på GRObund-forsøgsmarken.

Besøg i GRObund-forsøgsmarken

I GRObund-forsøgsmarken blev vi præsenteret for nogle særdeles veletablerede forsøgsparceller. I alle tre dyrkningssystemer er vinterhvede sået efter hestebønner og er kommet godt fra start. 
I marken var der fokus på jorden. Jordblokke fra de tre dyrkningssystemer blev sammenlignet, og det var - ikke overraskende - tydeligt, at jorden er væsentligt mere fast, hvor der ikke pløjes. Selvom jorden var mere fast, blev det ikke vurderet at have nogen betydning for planternes udvikling. 

Som beskrevet i blogpost fra d. 26. oktober er der en del spildhestebønner i den nyetablerede hvede. Det forventes, at disse fryser væk i løbet af vinteren. Ved at grave hestebønnerne op kunne det konstateres, at hestebønnerne i det pløjede system havde færre kvælstoffikserende knolde på rødderne. Årsagen hertil er uvis. Måske det skyldes øget kvælstoftilgængelighed i det pløjet system, således at hestebønnerne ikke behøves at indgå i symbiose med de kvælstoffikserende bakterier. 

GRObund: Spildhestebønner med varierende forekomst af kvælstoffikserende knoldbakterier i GRObund-forsøgsmarken.

Spildhestebønner med varierende forekomst af kvælstoffikserende knoldbakterier i GRObund-forsøgsmarken. 

Regnormebestanden i marken blev også undersøgt. Ved at opløse to spiseskefulde sennepspulver i en flaske vand, som hældes ud over jordoverfladen, er det muligt at drive regnormene op af jorden. Under stor spænding lykkedes det at drive både store og små regnorme op af jorden. De små regnorme laver vandrette gange i den øvre del af jorden, og trives fint med jordbearbejdning. De store regnorme laver lodrette gange i jorden, og trives ikke med jordbearbejdning. Det er disse lodrette regnormegange, som skal sikre afdræning og rodudvikling i et system som Conservation Agriculture. 

Forsøg med afgrøde etablering i CA

Forsøgsvært Simon Christensen er også vært for et forsøg om afgrødeetablering i Conservation Agriculture. Forsøget er beliggende på en af de tilstødende marker og arrangeres af Seges alene.

I forsøget er der etableret vinterhvede efter vårbyg i henholdsvis kort stub - som er striglet lige efter høst - og i høj stub. Etableringen er sket med fire forskellige no-till såmaskiner. En med et enkelt lodret skiveskær af John Deere/Horsch Avatar-typen, og en Weaving GD såmaskine med dobbelt skiveskær, som er skråtstillet, således at sårillen går skråt ned i jorden. Derudover to tand-såmaskiner, hvor en smal tand placerer kernen i jorden: En Amazone Cayena, hvor tænderne sider på en fast ramme og ikke kan følge jorden individuelt, og en Virkar såmaskine, hvor tænderne er ophængt i et parallelogram, således at hver tand følger jordoverfladen. På Virkar såmaskinen er der endvidere en disk foran såtanden til at skære afgrøderester over. 

Grobund-event: Vinterhvede etableret i høj stub efter vårbyg.

Vinterhvede etableret i høj stub efter vårbyg. 

Alle såmaskiner havde etableret hveden ganske fornuftigt i den sjællandske muld. 

I parcellerne med lang stub kunne tandskær-såmaskinerne have en smule udfordringer med at slæbe stubrester sammen.

Fremspiring af ukrudt var ikke påvirket af, om der var anvendt tand- eller skiveskærs-såmaskiner.
En anden interessant observation var, at der var væsentlig mere spildkorn i parcellerne med lang stub. Det kan muligivs skyldes, at spildkornet er blevet provokeret til at spire af striglingen i den korte stub, og derefter sprøjtet væk i forbindelse med såning. I den lange stub er der ikke striglet, og derfor er spildkorn måske først spiret efter såning.  

Oplæg og faglig debat i laden

GRObund: Præsentation af GRObund

Efter turen i marken gik turen til Rødkildegården, hvor der var oplæg i laden. De første resultater og udbytter fra det første år af GRObund i Slagelse blev gennemgået af Seges.

Ligeledes hørte vi om resultater fra den engelske udgave om GRObund. I England har Syngenta allerede været i gang med et lignende projekt i tre år.
Endelig blev dagen afsluttet med frokost og smalltalk. 

Stor tak til alle besøgende og forsøgsvært Simon Christensen for at lægge mark og lade til arrangementet.  

Skrevet af

Kristoffer Boye Larsen - Syngenta - GRObund
Kristoffer Boye Larsen
perm_identity
Syngenta