Tre markvandringer i GRObund med fokus på klimamålinger

GRObund - Hvad sker der i marken
Der blev afholdt 3 markvandringer i GRObund i maj 2024
Holstebro, øverst til venstre. Birkelse, øverst til højre. Slagelse, i bunden

I sidste del af maj blev der holdt markvandringer på hver af de tre GRObund-lokaliteter. Markvandringerne blev afholdt af Syngenta i samarbejde med SEGES Innovation. Den første fandt sted i Slagelse den 24. maj, derefter Birkelse den 29. maj og afslutningsvis Holstebro den 30. maj. 

Over de tre markdage var 120 landmænd og konsulenter samlet for at høre og se mere om GRObund-projektets resultater og erfaringer fra de tre foregående år samt blive klogere på de klimamålinger, der udføres i forsøgene i den igangværende fjerde vækstsæson. De tre dage bød også på tre forskellige indput med erfaringer udefra.  

Overordnede præsentationer finder I nederest på siden. 

Markvandring i GRObund-forsøgsmarkerne 

I Slagelse startede den solrige dag med en gennemgang af den igangværende vækstsæson på forsøgsarealet, hvor der er etableret vinterhvede. Planteavlskonsulent ved VKST, Jacob Antonissen Jensen, stod for gennemgangen af parcellerne, som stod med fuldt udviklet faneblad. Og på nogle planter var aksen begyndt at skride igennem. Generelt stod vinterhveden flot i alle tre dyrkningssystemer. Der var dog en tendens til lidt huller i CA.

GRObund, Markvandring i Slagelse, 2024
De interesserede gæster er på vej ned i marken i Slagelse, og det er tydeligt, at vinterhveden står flot og ensartet.

På den gamle søbund i Birkelse er der i foråret blevet etableret havre, efter vinterrapsen ikke overlevede vinterens nedbør. Det var driftleder ved JSJ-Agro, Christian Sommerlund, der fortalte om de ekstreme forhold vinterrapsen var igennem. Turen gik ned gennem parcellerne for at se nærmere på, hvordan det er gået med etableringen af havren, variationen i marken og regnormebestanden.

GRObund, Markvandring i Birkelse, 2024
Vårbyggen i Birkelse bliver inspiceret.

I Holstebro er der vinterraps på forsøgsmarken, og her bød forsøgsvært Niels Erik Halgaard velkommen. Derefter var det Niels Holmgaard, planterådgiver ved SAGRO, der fortalte om, hvad der er sket i marken siden såning. Der blev kigget på de forskelle, der var mellem de tre dyrkningssystemer, og røderne på planterne blev blandt andet nærstuderet.

 

GRObund, Markvandring i Holstebro, 2024
Niels Holmgaard, SAGRO, forklarer om rodudviklingen på rapsplanterne i Holstebro.

Oplæg om klimatilpasning og lokale erfaringer i laden

Gennemgående for alle tre dage demonstrerede og forklarede Rasmus Emil Jensen, Specialkonsulent i Jord og Dyrkningssystemer ved SEGES Innovation, om principperne bag lattergasmålinger på landbrugsjord, og hvorfor det er relevant at måle på lige netop det. Da der i år også er blevet målt på rodudvikling i GRObund, blev grundprincipperne bag den type målinger også beskrevet.

I Slagelse delte den lokale landmand, Niels Hansen, ud af sine mange års erfaring med CA-dyrkning og hvilke parametre, der er særligt vigtige for at få succes med CA.

I Birkelse fortalte Poul Madsen, Teamleder for Planteavl ved Agri Nord, om generelle erfaringer med CA-dyrkning i Nordjylland, og han fremhævede vigtigheden af at sikre god afvanding på markerne.

I Holstebro gav Lars J. Munkholm, Professor fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, et oplæg  om KLIMON-projektet, som lattergas-målingerne i GRObund er en del af. Formålet med KLIMON er at studere klimaeffekter og nitratudvasking ved forskellige dyrkningssystemer. Det er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Københavns Universitet og SEGES Innovation.

Fælles for alle tre markvandringer var en præsentation af de vigtigste resultater fra de sidste tre års GRObund-forsøg, som blev gennemgået af Morten Lind, Teknisk ekspert ved Syngenta Nordics. 

Alle tre dage blev rundet med tid til netværk... og der var sørget for pølsevogn til frokosten.

Præsentationer fra dagene:

Skrevet af

Taget i GRObund Holstebro
Mads Falster
perm_identity
Syngenta