banner

MEGAFOL - Minimér skader efter ukrudtsbehandling

MEGAFOL er en flydende biostimulant, som indeholder et kompleks af udvalgte planteekstrakter med biologisk aktive stoffer, der øger plantens modstandskraft over for abiotisk stress. 

MEGAFOL er udviklet til at reducere stress og skabe hurtigere genopretning af plantens vækst efter stresspåvirkning, f.eks. ukrudtsbehandling.

MEGAFOLs styrker

MEGAFOL reducerer skader efter ukrudtsbehandling

MEGAFOL beskytter planten og medvirker til mindre skade på roer efter ukrudtsbehandling.

MEGAFOL hjælper til en hurtigere genoprettelse af vækst og giver en større plantedække efter få dage. Resultatet er grønne blade med mindre synlig skade.  

MEGAFOL styrker plantens forsvar

Indholdet i MEGAFOL understøtter dannelsen og fordelingen af næringsstoffer i plantevæv og forbedret fotosyntese. Dette medvirker til en hurtigere genetablering efter stress og en modstandsdygtig plante.  

MEGAFOL er udviklet med Geapower teknologi, der systematisk identificerer de biologisk aktive stoffer, som reducerer (abiotisk) stress i planten. Ydermere anvendes skånsomme metoder til ekstraktion af de biologisk aktive stoffer, som sikrer ensartet indhold og høj effekt af produktet.  

Forsøgsresultater

Der er gennemført forsøg med MEGAFOL i sukkerroer i Danmark i 2022 og 2023, samt i Sverige og Finland i 2023.  

I Danmark og Sverige er forsøgene gennemført ved Nordic Beet Research (NBR) i sukkerroer, hvor MEGAFOL blev tilsat alle behandlinger i et ukrudtsprogram.  

Resultaterne for begge år i de tre lande viser at den synlige skade som følge af herbicidbehandlinger bliver minimeret ved brug af MEGAFOL.

Herbicidstress i sukkerroer

Herbicidstress i sukkerroer

Herbicidstress i sukkerroer: 7 dage efter behandling. Det gule felt er uden MEGAFOL og røde felt er med MEGAFOL.

Trial ID: NBR 505-859

MEGAFOL forsøg fra Danmark
Gennemsnit af forsøg i Danmark fra 2022 og 2023

Samlet vurdering af fytotoks skader på sukkerroer af i alt 5 forsøg, behandlet med og uden MEGAFOL. Behandling med MEGAFOL giver mindre fytotoks skader end behandling uden. 

MEGAFOL forsøg fra Sverige
Forsøg i Sverige 2023

Forsøget i Sverige viser mindre fytotoks skader på sukkerroer ved brug af MEGAFOL. Grafen viser gennemsnit af alle 3 forsøg foretaget ved NBR. 

MEGAFOL forsøg i Finland
Forsøg i Finland 2023

Forsøget i Finland, foretaget ved Sugar Beet Research Center, viser at MEGAFOL minimerer fytotoks skader. 

chevron_left
chevron_right

Fakta om MEGAFOL

IndholdsstofferPlanteekstrakter fra brunalgen Ascophyllum nodosum
Kvælstof (N): 3% (organisk N 1%; uorganisk N 2%).
Kaliumoxid (K2O): 8% (vandopløseligt).
Kulstof (C): 9% (biologisk oprindelse).
FormuleringSuspension
AfgrøderAlle afgrøder
AnvendelseI vækstsæsonen. Alene eller i blanding med plantebeskyttelsemidler. 
EffektReduktion af abiotisk stress, stimulering af plantevækst.
Dosering1,5-2 l/ha

 

MEGAFOL er blandbar med andre produkter

Den anbefalede brug af MEGAFOL er som tilsætning til sprøjtevæsken i forbindelse med ukrudtsbehandling, når det vurderes, at der er risiko for stress på grund af ukrudtsløsning.

MEGAFOL er flydende og kan blandes med mange produkter. 

Effekt og udbytte

Brug af MEGAFOL påvirker ikke effekten af ukrudtsmidlerne, hvilket betyder at effekten af herbicidbehandlinger er på samme niveau både med og uden MEGAFOL.  

Efter høst og måling af udbytte kunne der i nogle forsøg ses en positiv effekt på udbyttet i form af større sukkerudbytte, mens der i andre forsøg ikke var nogen effekt udbyttet.  

Forsøget fra 2022 i Danmark viser en stigning af sukkerudbyttet på 1400/kg/ha. 

Udbytte i sukkerroer - rod med MEGAFOL
Herbicidstress i sukkerroer – Udbytte

Resultat viser højere udbytte (rod, t/ha) ved tilsætning af MEGAFOL. Gennemsnit af to forsøg udført i Danmark hos NBR (2022).

Udbytte i sukkerroer - sukker med MEGAFOL
Herbicidstress i sukkerroer – Udbytte

Resultat viser højere udbytte (sukker, t/ha) ved tilsætning af MEGAFOL. Gennemsnit af to forsøg udført i Danmark hos NBR (2022).

Dækning af ukrudt med MEGAFOL
Ukrudtseffekter

Opgørelse over ukrudtseffekt viser samme effekt på de opgjorte ukrudtsarter med og uden tilsætning af MEGAFOL. Ukrudtseffekt opgjort som procent dækning over afgrøden i august. Gennemsnit af to forsøg udført i Danmark hos NBR (2022).

chevron_left
chevron_right

MEGAFOL anbefaling i roer

ANVENDELSETilsættes sprøjtevæsken i forbindelse med ukrudtsbehandling ved risiko for stress pga. skader fra den pågældende ukrudtsbehandling eller pga. vejrforhold.
DOSERING1,5-2 liter i 100-300 liter vand
BLANDBARHED

Kan blandes med alle kendte ukrudtsmidler og almindelige anvendte olier.

Kan ikke blandes med parafinolier.

 

 

Roe stadier og hvornår MEGAFOL kan anvendes

Bliv klogere på MEGAFOL - find svar her på dit spørgsmål om MEGAFOL

Megafol banner lille

Læs mere på MEGAFOL produktside, hvor du også kan downloade brugsanvisning og produktblad.

Biostimulant

Biostimulanter

Biostimulanter styrker plantens forsvar mod abiotiske faktorer.

Hvad er biologiske midler? Mere information på siden her.

Biologiske midler

Bæredygtige løsninger med biologiske midler

VIXERAN - pust dine afgrøder op

VIXERAN - den naturlige kvælstofkilde