You are here

Betcystnematod

Heterodera schachtii

Roecyst nematoden forekommer i de fleste sukkerroe dyrknings områder. Nematoderne har mange værtsplanter blandt andre raps, som bør undgås i sædskiftet på marker hvor nematoden forekommer. I Skandinavien er nematode skaderne blevet større de senere år. De vigtigste forklaringer er kortere sædskifte og mildere klima. Lette jorde i kombination med et varmt og fugtigt forår kan give alvorlige skader. Ved dyrkning af sukkerroer stimuleres larverne til klækning og angriber derefter roerne.

Ved angreb bliver roerne sat meget tilbage og der dannes en mængde smårødder som giver roen et skægget udseende. Symptomerne kan forveksles med angreb af rhizomania. Ved kraftig infektion bliver de ældre blade gule. Ved nematode infektion ses ofte små hvide ”prikker” på rødderne, det er den første generation af cyster.

Hvide cyster på små roer.

Cyster af Heterodera schachtii på små roer.

Gul larve.

Larve af Heterodera schachtii.

Hvad kan jeg gøre for at forebygge?

  • Følge et godt sædskifte på mindst 4 år, eftersom æggene kan overleve i jorden i mange år. Undgå raps i sædskiftet eftersom den også er værtsplante for nematoder
  • Indsende jordprøver til analyse ved mistanke om at dine marker har nematoder. Tag prøverne i oktober til november
  • Dyrk resistente eller tolerante sorter
  • Hvis det er muligt undgå tidlig vanding på lette jorder. Ju tidligere angreb ju større skade.
  • Så nematodesanerede afgrøder