Belfry er en Hyvido hybrid vinterbyg sort med en højt udbytte, god kernekvalitet og en god resistens overfor sygdomme | Syngenta

You are here

Share page with AddThis
Belfry logobanner

Belfry - den mest robuste sort

Belfry byder på en lang række stærke fordele: Højt udbytte, god kernekvalitet og en god resistens overfor sygdomme. Belfry er desuden en af de korteste Hyvido-sorter.

Som en ekstra sikkerhed kan Belfry imod en mindre ekstra betaling per hektar leveres med insektbejdsning, hvilket er en effektiv forsikring mod tidligt angreb af bladlus i efteråret. Denne løsning er meget relevant, hvis man sår meget tidligt (første uge i september).

Fordele ved insektbejdset Belfry:

● En effektiv forsikring i mod bladlus i efteråret
● Effektperiode på op til 8 uger
● En arbejdsbesparelse i et travlt efterår
● Sidegevinst - god sneglebekæmpelse

Belfry har en afbalanceret sygdomsprofil og en kortere strålængde.

• Leveres insektbejdset
• Højt udbytte
• God kernekvalitet (høj HL-vægt)
• Forbedret resistens mod bygrust

• Vær opmærksom på bladplet
• Sorten skal vækstreguleres
• Belfry har et bredt såvindue, men er også velegnet til lidt senere såning

Når du overvejer såtidspunktet, skal du tage hensyn til, om din mark ligger på en mild eller en koldere lokalitet. På  nedenstående skemaer kan du se det anbefalede antal af spiredygtige kerner pr. m2 for Hyvido-sorten Belfry i forskellige lokaliteter:

Antal spiredygtige kerner pr.m2

2016

2015

9.-15. september

16.-23. september

Milde lokaliteter

Kolde lokaliteter

Milde lokaliteter

Kolde lokaliteter

Milde lokaliteter

Kolde lokaliteter

Belfry

130

150

160

180

200

220

Optimal sådybde er 2,5-3,5 cm med placering på fast og fugtig bund for at opnå bedst mulige fremspiring.

 

Antal år I LF

Kerneudbytte FHT.

Gevinst for bladsvampebekæmpelse 2016

HL-vægt

2016

2015

Belfry

1

105

-

Middel

Høj

 

Resistens

 

Meldug

Bladplet

Skoldplet

Bygrust

Belfry

Høj

Middel

Høj

Høj

 

Plantehøjde

Stråstyrke

Kerner/aks

Buskningsevne

Modning

Vinterfasthed

Belfry

Mellemlang

Middel

Middel

Høj

Middel tidlig

Middel

Brødr. Ewers, DLG (kun som insektbejdset) og Hornsyld Købmandsgaard

Hyvido vinterbyg sorten Bazooka

Bazooka

Super kernekvalitet og stor halmmængde

Hyvido vinterbyg sorten Toreroo

Toreroo

Sund Hyvido sort med kort strålængde

SM service Hyvido

Hyvido SMS-service

Få #RØDDERNES råd til sæsonen. Send SMS med teksten "Hyvido DK" til 1245