Danmark

You are here

Sikkerhed først

God hygiejne og brug af egnet sikkerhedsudstyr beskytter dig selv og dine omgivelser

Vores produkter skal benyttes med omtanke. Sikkerhed gælder både os selv og vores omgivelser. Det anbefales at have god hygiejne og altid at gøre brug af egnet sikkerhedsudstyr ved håndtering af vores produkter.

Selvom vores hænder udgør en meget lille procentdel af hudens overflade, er det vores hænder, der har størst berøring med vores omgivelser. Beskyttelse af huden gælder både direkte og indirekte berøring. Det er derfor vigtigt for både egen og andres sikkerhed at benytte egnet sikkerhedsudstyr og sørge for god hygiejne.

 

5 sikkerhedsregler ved brug af vores produkter

  • Vær altid opmærksom og brug din sunde fornuft
  • Læs og forstå sikkerhedsanbefalingerne på produktet inden brug
  • Sørg for at have god hygiejne
  • Sørg for at vedligeholde dit udstyr
  • Brug altid egnet sikkerhedsudstyr

 

 

Sikkerhed først beskyt dig selv

Brug egnet sikkerhedsudstyr

 

Direkte berøring:

Direkte berøring kan ske ved overførsel af produktet til sprøjtetank, ved berøring af dyser eller lign.

Indirekte berøring:

Hvis et produkt gennem berøring er kommet på et dørhåndtag, en mobiltelefon eller lign.

 

Ved håndtering af produkter samt rengøring af udstyr

 

Under opbevaring eller transport

  1. Tjek at beholder eller sække til produkterne er intakte
  2. Opbevar produkter i et indelåst og på et ventileret sted
  3. Hvis der sker spild sørg for at få det fjernet og rengjort efter anvisninger
  4. Undgå al direkte og indirekte kontakt med produktet
  5. Efterlad aldrig emballage fra produkter i miljøet og benyt affaldsprocedure i overensstemmelse med den gældende lovgivning, samt genbrug ikke emballage til andet formål

 

Beskyt bierne

Beskyt bierne

Beskyttelse af bier er afgørende for landbruget

Hjælp biodiversiteten

Hjælp biodiversiteten

Mange afgrøder er afhængige af vores biodiversitet og sunde økosystemer

taktor der sprøjter

Dyser og afdrift

Minimering af afdrift og fordampning uden at gå på kompromis med effekten

Rengøring af udstyr

Rengøring af udstyr

Rengøring af sprøjteudstyr sikrer, at der ikke sker unødig skade

Aim for Zero impact billede

Aim for Zero Impact

Generelle gode råd til sikker og mere bæredygtig håndtering af plantebeskyttelse og...

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kerneelementet i strategien for både vores plantebeskyttelses- og frø aktiviteter.

easyconnect_logo

Øget sikkerhed med easyconnect

Læs mere om hvordan easyconnect-systemet fungerer

Bæredygtigt landbrug

Bæredygtighed i landbruget

Vi arbejder målrettet for at skabe bæredygtighed i landbruget