Danmark

You are here

Rengøring af udstyr

 

Sikker rengøring af sprøjteudstyr sikrer, at der ikke sker unødig skade på andre afgrøder eller miljø

Rester fra sprøjtetanken kan være årsag til eventuel forurening. Rengøring af sprøjter og sprøjteudstyr er derfor vigtigt og bør gøres umiddelbart efter brug. Rengøring kan både foretages i marken eller på vaskeplads med fast underlag, opsamling og afledning til gyllebeholder. Man bør altid være opmærksom på, at skyllevandet ikke kommer i kontakt med brønde, dræn eller kloakker.

 

Fem gode regler

•  Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske

•  Sprøjter skylles grundigt med rent vand – både indvendigt og udvendigt.

•  Tanken skal tømmes ved at sprøjte skyllevand ud gennem bom og dyser

•  Skyllevandet skal sprøjtes over den afgrøde, der lige er behandlet

•  Sprøjteresten i din tank anbefales at blive fortyndet 1:100 gange, inden den sprøjtes over den behandlede afgrøde

Rengøring af udstyr for øget sikkerhed

Beskyt bierne

Beskyt bierne

Beskyttelse af bier er afgørende for landbruget

Hjælp biodiversiteten

Hjælp biodiversiteten

Mange afgrøder er afhængige af vores biodiversitet og sunde økosystemer

taktor der sprøjter

Dyser og afdrift

Minimering af afdrift og fordampning uden at gå på kompromis med effekten

Sikkerhed først

Sikkerhed først

God hygiejne og brug af egnet sikkerhedsudstyr beskytter dig selv og dine omgivelser...

Aim for Zero impact billede

Aim for Zero Impact

Generelle gode råd til sikker og mere bæredygtig håndtering af plantebeskyttelse og...

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kerneelementet i strategien for både vores plantebeskyttelses- og frø aktiviteter.

Hyvido mark

Plantebeskyttelse og bæredygtighed

Vi prioriterer den sikkerhed, der er omkring vores stærkt regulerede produkter

Bæredygtigt landbrug

Bæredygtighed i landbruget

Vi arbejder målrettet for at skabe bæredygtighed i landbruget