Danmark

You are here

Hjælp biodiversiteten

Hjælp biodiversiteten ved at sikre gode leve- og fødesteder for insekter i naturen

Mange afgrøder er afhængige af vores biodiversitet og sunde økosystemer. At skabe gode forhold og fødesteder for insekter i naturen, skaber øget biodiversitet.

Som landmand kan du minimere afdrift og sørge for, at en eventuel sprøjterest ikke rammer andet, end de ønskede afgrøder. Til det formål anbefales der alternative løsninger. For eksempel at så blomsterstriber i kanten af markerne. Når man gøder, bør man ligeledes holde afstand til kanten af marken og andre småbiotoper i marken (blomsterstriber, stengærde, træer, vandløb, osv.).

 

Fordele ved blomsterstriber

  • Større diversitet af bestøvende insekter
  • Fødesteder for fugle og små pattedyr
  • Genindføre lokale plantearter

Hjælp biodiversiteten pas på naturen

Bestøvende insekter og plantebeskyttelse

Insekter såsom honningbier, vilde bier, sommerfugle, hvepse og fluer er alle vigtige bestøvere. Bestøvere som disse er en del af naturens økosystem og sørger for bestøve afgrøder som frugt, grøntsager og blomster. Bestøvere bliver tiltrukket af områder med blomstrende blomster, som vi også finder på forskellige afgrøder i landbruget. Dette kan være områder, hvor der anvendes plantebeskyttelse.

Ved at følge den angivet procedure på vores produkter, samt vores anbefalinger kan vores plantebeskyttelsesprodukter anvendes uden at påvirke bestøvende insekter. Læs derfor altid anvendelsesprocedure på produkterne inden brug og find yderligere information om bestøvende insekter og plantebeskyttelse i linket her.

Beskyt bierne

Beskyt bierne

Beskyttelse af bier er afgørende for landbruget

taktor der sprøjter

Dyser og afdrift

Minimering af afdrift og fordampning uden at gå på kompromis med effekten

Rengøring af udstyr

Rengøring af udstyr

Rengøring af sprøjteudstyr sikrer, at der ikke sker unødig skade

Sikkerhed først

Sikkerhed først

God hygiejne og brug af egnet sikkerhedsudstyr beskytter dig selv og dine omgivelser...

Aim for Zero impact billede

Aim for Zero Impact

Generelle gode råd til sikker og mere bæredygtig håndtering af plantebeskyttelse og...

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kerneelementet i strategien for både vores plantebeskyttelses- og frø aktiviteter.

Billede af en bi på en blomst

Biodiversitet

Vi har fokus på initiativer der fremmer biodiversiteten

Bæredygtigt landbrug

Bæredygtighed i landbruget

Vi arbejder målrettet for at skabe bæredygtighed i landbruget