Danmark

You are here

Dyser og afdrift

Anvend de bedste sprøjteteknikker for at mindske risiko for afdrift og fordampning

 

Billede af en dyse

For at undgå fordampning og vindafdrift, når du sprøjter med ukrudtsmidler med indhold af prosulfocarb, er det vigtigt, at tænke på hvilke typer af dyser du bruger, tidspunkt og vejrforhold. 

Efter vi har haft fokus på reduktion af afdrift ved sprøjtning har det, inden for de seneste år, næsten været muligt at undgå fund  af rester i omkringliggende arealer. Stoffet stammer fra ukrudtsmidler med indhold af prosulfocarb anvendt mod ukrudt i vintersæd. Bruger du jordvirkende ukrudtsmidler som prosulfocarb (Boxer, Adimax, Roxy EC, Fidox EC) eller pendimethalin (Stomp CS), er det derfor vigtigt, at du forebygger vindafdrift og fordampning.

I Danmark er det efter 1. august 2017 et lovkrav, at anvende dyser og sprøjteteknik, som giver mindst 75% afdriftsreduktion, når der sprøjtes med midler, som indeholder Prosulfocarb (Boxer, Fidox EC, Roxy EC og Adimax). 

Dyser

  • Brug dyser med store dråber
  • Dyser der er godkendt til mindst 75% afdriftsreduktion

 

Sprøjtetidspunkt

  • Om aftenen efter solnedgang
  • Om natten

 

Kør

  • Langsomt: max 6-8 km/t
  • Med lav bom: max 50 cm
  • Med god vandmængde: 200-250 L/ha
  • Sænk hastigheden yderligere ved kørsel i kanten af marken

Dyser og afdrift minimering af afdrift

Beskyt bierne

Beskyt bierne

Beskyttelse af bier er afgørende for landbruget

Hjælp biodiversiteten

Hjælp biodiversiteten

Mange afgrøder er afhængige af vores biodiversitet og sunde økosystemer

Rengøring af udstyr

Rengøring af udstyr

Rengøring af sprøjteudstyr sikrer, at der ikke sker unødig skade

Sikkerhed først

Sikkerhed først

God hygiejne og brug af egnet sikkerhedsudstyr beskytter dig selv og dine omgivelser...

Aim for Zero impact billede

Aim for Zero Impact

Generelle gode råd til sikker og mere bæredygtig håndtering af plantebeskyttelse og...

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kerneelementet i strategien for både vores plantebeskyttelses- og frø aktiviteter.

Ansvarlig brug af vores produkter illusterret med ikoner

Ansvarlig brug af vores produkter

Vi arbejder med 4 overordnede kategorier

Bæredygtigt landbrug

Bæredygtighed i landbruget

Vi arbejder målrettet for at skabe bæredygtighed i landbruget